Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media (praktyczny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.205
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media (praktyczny)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe 30

praca własna, przygotowanie do zajęć 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

wiedza i umiejętności - prawidłowe wykonanie prac pisemnych

kompetencje społeczne - aktywność

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej mediów i zarządzania mediami. Jaka jest rola radiofonii publicznej w Polsce. Struktura organizacyjna na przykładzie stacji radiowych, tworzenie ramówki, zapoznanie z funkcjonowaniem poszczególnych redakcji i działów. Tworzenie planów programowych i sprawozdań kwartalnych i rocznych, tworzenie Karty Powinności oraz strategii firmy na przykładzie radia. Co to jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Rada Mediów Narodowych i jaka jest ich rola? Rola mediów we współczesnym świecie.

Literatura:

T.Kowalski Zarządzanie mediami Warszawa 2013

B.Nierenberg Zarządzanie mediami, ujęcie systemowe Warszawa 2012

M.Jaworowicz, P.Jaworowicz Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji DiFiN 2015

J.Kreft Zarządzanie mediami

M.Nadolna, A.Skowronek-Mielcarek Zarządzanie procesem a nowoczesne przedsiębiorstwa mediowe CeDeWu

M.Kostera B.Nierenberg Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym UJ 2016

J.Kania J.Kreft B.Nierenberg Przyszłość dziennikarstwa radiowego UJ 2016

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Lutosławska
Prowadzący grup: Anna Duda, Grażyna Lutosławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Konderak
Prowadzący grup: Kinga Hendzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Hendzel
Prowadzący grup: Kinga Hendzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)