Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mindreading (ang.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.210
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mindreading (ang.)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge concerning philosophy of mind and psychology

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to show the neurobiological and psychological basis of social interaction and communication, and the problems that are brought about by the disruption of basic mechanisms of empathy and intersubjectivity (autism, schizophrenia). Mindreading - knowledge of minds, empathy and intersubjectivity is presented as a natural phenomenon and explained based on research in the field of neurological sciences. The student will gain information on the development of these skills in children (developmental psychology, false belief test), animals (ethology) and a number of studies in the field of neurobiology, neurocognitive science, social psychology and psychopathology.

Issues:

1. folk psychology (theory and simulation theories),

2. false belief test

3. developmental psychology and autism,

4. Mirror system and mirror neurons,

5. the problem of empathy,

6. intersubjectivity and solipsism,

7. primary, secondary and narrative intersubjectivity,

8. body-reading and phenomenology,

9. mental simulation and imagination,

10. social cognition

Literatura: (tylko po angielsku)

Literatura obowiązkowa:

1. Apperly, I. (2010). Mindreaders: The Cognitive Basis of “Theory of Mind.” Hove, East Sussex, Psychology Press.

2. Carruthers, P. and Smith, P. K. (eds.) (1996). Theories of Theories of Mind. Cambridge, Cambridge University Press.

3. Churchland, P. M. (1994). “Folk Psychology (2).” In S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford, Blackwell, pp. 308–316.

4. Cundall, M. (2008). “Autism.” In The Internet Encyclopedia of Philosophy..

5. Davies, M. and Stone, T. (eds.) (1995a). Folk Psychology: The Theory of Mind Debate. Oxford, Blackwell.

Literatura dodatkowa:

6. Decety, J. and Cacioppo, J. T. (2011). The Oxford Handbook of Social Neuroscience. Oxford, Oxford University Press.

7. Doherty, M. J. (2009). Theory of Mind. How Children Understand Others’ Thoughts and Feelings. Hove, East Sussex, Psychology Press.

8. Dokic, J. and Proust, J. (eds.) (2002). Simulation and Knowledge of Action. Amsterdam, John

9. Kamila Jankowiak-Siuda, Katarzyna Siemieniuk, Anna Grabowska „Neurobiologiczne podstawy empatii” w: Neuropsychiatria i Neuropsychologia, nr 4/2009

10. Z. Muszyński, H. Kardela, M. Rajewski (red.), Markiewicz, P. (2004), Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, UMCS 2004

11. A. Kapusta, Problem intersubiektywności w świetle współczesnej neurokognitywistyki: od neuronów lustrzanych po narrację, „Studia Philosopiae Christianae”, UKSW, 2008, vol. 44, nr 2.

12. Przewodnik po filozofii umysłu [red. M. Miłkowski, R. Poczobut], Wydawnictwo WAM, r. 2012

Ratcliffe, M. (2007). Rethinking Commonsense Psychology: A Critique of Folk Psychology, Theory

of Mind and Simulation. Basingstoke, Palgrave Macmillan.

Joel Cooper, Shane Blackman, Kyle Keller (2015) The Science of Attitudes

Mitchell, J. P. (2009). Inferences about mental states. Philosophical Transactions of the Royal Society, 364(1521), 1309-1316.

M. M. A. de Graaf and B. F. Malle, "People's Explanations of Robot Behavior Subtly Reveal Mental State Inferences," 2019 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), Daegu, Korea (South), 2019, pp. 239-248, doi: 10.1109/HRI.2019.8673308.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kapusta
Prowadzący grup: Andrzej Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)