Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie I : LISP ( ang )

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.23
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie I : LISP ( ang )
Jednostka: Zakład Logiki i Kognitywistyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka III sem. (stare)
Strona przedmiotu: http://bacon.umcs.lublin.pl/~pgiza/kognitywistyka/lisp-programming
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic computer skills

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

(tylko po angielsku) Final written exam

Practical test

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present the LISP programming language both from theoretical and practical point of view.

Subjects:

Beginnings of AI research and the emergence of LISP programming language.

LISP as a general-purpose programming language for AI applications. LISP vs. other programming languages

LISP programming environment

Basic LISP structures: atoms and lists, list manipulation functions

Defining functions and assigning variable values

Predicates and conditional processing

Programming style: using helping functions

Input and output in LISP

Local variables and the let structure

Basics of iteration and recursion techniques

Literatura: (tylko po angielsku)

See the course's website.

Efekty uczenia się:

01 Definiuje podstawowe struktury języka LISP oraz charakteryzuje metody stosowane w tym języku w zastosowaniu do podstawowych problemów sztucznej inteligencji.

02 Zna i dobiera odpowiednie narzędzia języka LISP do opisu systemów i procesów poznawczych

03 Opisuje strukturę logiczną języka. Zna podstawowe pojęcia syntaktyczne i semantyczne oraz wyjaśnia ich wzajemne relacje.

04 Potrafi rozwiązywać proste problemy przy użyciu technik programowania języka LISP oraz analizować i oceniać działanie przykładowych prostych programów także w języku angielskim

05 Umie rozwiązywać problemy poprzez dobór, wdrożenie i wykorzystanie tzw. wolnego otwartego oprogramowania, również działającego w środowisku darmowego systemu operacyjnego Linux.

06 Jest zorientowany na komunikację z otoczeniem, także w języku angielskim.

07 Wykazuje się dbałością o powierzony sprzęt

08 Szanuje własność intelektualną w tym prawa autorskie do programów, poprzez używanie darmowego oprogramowania.

09 Podchodzi twórczo do problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Giza
Prowadzący grup: Piotr Giza, Marcin Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)