Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.32
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka III sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Logika i Teoria Mnogości

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30h- Wykłady

30h - Laboratoria

30h - Przygotowanie prac na laboratoria

50h. Praca indywidualna

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1 Egzamin pisemny

2 Egzamin pisemny .

3 Egzamin pisemny oraz praca zaliczeniowa

4 Egzamin pisemny oraz praca zaliczeniowa

5 Kolokwium oraz dyskusje na zajęciach

6 Kolokwium

7 Dyskusje na zajęciach

8 Praca zaliczeniowa

9 Dyskusje na zajęciach.

10 Praca zaliczeniowa oraz dyskusje na zajęciach

Pełny opis:

Wykład i laboratoria z przedmiotu "Wprowadzenie do sztucznej inteligencji"

zakres tematów:

Systemy ekspertowe i reprezentacja wiedzy

Wnioskowanie i silniki reguł

Reprezentacja wiedzy niepełnej i niepewnej

Logika niemonotoniczna

Programowanie w logice

Algorytmy przeszukiwania

Systemy uczące się

Eksploracja danych

sieci neuronowe

algorytmy genetyczne i mrówkowe

Teoria gier

Literatura:

1. A. Niederliński: Regułowe Systemy Ekspertowe

2. Paweł Cichosz Systemy uczące się

3. Russel, Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach

4. T. Żurek: Metody sztucznej inteligencji

5. Clocksin Mellish: Prolog Programowani

Efekty uczenia się:

1 Znajomość podstawowej problematyki badawczej w zakresie sztucznej inteligencji

2 Znajomość wybranych technik i algorytmów sztucznej inteligencji.

3 Znajomość struktury i podstawowych funkcjonalności systemów eksperckich

4 Znajomość metod reprezentowania wiedzy oraz podstawowych metod przeszukiwania przestrzeni stanów.

5 Rozumienie tekstów naukowych związanych z problematyką sztucznej inteligencji, a także umiejętność dyskutowania z profesjonalistami zagadnień związanych tą dziedziną

6 Umiejętność posługiwania się wybranymi algorytmami przeszukiwania (algorytm dzieli zwyciężaj, algorytm A* przeszukiwania grafu, algorytm mrówkowy)

7 Umiejętność przygotowania wypowiedzi na określony temat w zakresie sztucznej inteligencji.

8 Aktywna postawa w docieraniu i akwizycji wiedzy specjalistycznej

9 Twórcze podejście do problemów stosowania metod sztucznej inteligencji w nauce i technice.

10 Krytyczna ocena wiedzy dostępnej w literaturze specjalistycznej i popularno-naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żurek
Prowadzący grup: Piotr Giza, Tomasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)