Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-K.36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ewolucyjna
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy: Przedmioty kierunkowe kognitywistyka VI sem. (stare)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1) mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

2) podstawowa wiedza z zakresu psychologii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 15

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 45

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin testowy (WY)

Atywność podczas zajęć (CA)

Ustny sprawdzian wiadomości (CA)

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z ewolucyjnym podejściem do opisu i wyjaśniania zjawisk psychicznych i zachowania. Program kursu uwzględnia najważniejsze zagadnienia i problemy, jakie dotychczas były podejmowane przez psychologię ewolucyjną. Studenci zaznajamiają się z mechanizmami ewolucji oraz zjawiskami im towarzyszącymi, poznają historię myśli ewolucyjnej przed Darwinem, a także jej rozwój aż do chwili obecnej. Przedstawione są także założenia teoretyczne, na jakich opiera się psychologia ewolucyjna wraz z ich krytycznym omówieniem oraz wskazaniem kierunków obecnego rozwoju. Szczegółowo omawiane są również takie zagadnienia jak antropogeneza, dobór seksualny u ludzi, morfologiczne cechy ciała jako wskaźniki wiarygodnej sygnalizacji biologicznej, altuizm i kooperacja, ewolucja funkcji poznawczych i języka czy ewolucja stosunków społecznych.

Literatura:

1) The Handbook of Evolutionary Psychology, vol. 1-2, ed. D.M.Buss

2) The Oxford Handbook of Comparative Evolutionary Psychology, eds. J.Vonk, T.K.Shackelford

3) S.C.Roberts - Applied Evolutionary Psychology

4) A.Goldfinch - Rethinking Evolutionary Psychology

5) D.M.Buss - Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind

6) L.Workman, W.Reader - Evolutionary Psychology. An Introduction

7) R.Richardson - Evolutionary Psychology as Maladapted Psychology

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Orzechowski
Prowadzący grup: Sylwester Orzechowski, Marcin Rządeczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)