Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Zak. Hist. Filozofii Starożytnej i Średn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

2,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

7,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów

3,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

3,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

test sprawdzający;

dyskusja dydaktyczna

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z przepisami prawnymi odnoszącymi się do własności intelektualnej. W szczególny sposób uwzględnia prawa autorskie i prawa pokrewne. Wykład przedstawia podstawowe informacje z zakresu dozwolonego użytku utworów (ograniczenia treści autorskich praw majątkowych) ze szczególnym uwzględnieniem prawa cytatu. Zwraca uwagę na plagiat i jego konsekwencje prawne.

Literatura:

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 14 lutego 1994 r.;

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.;

Ustawa o prawie własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. wraz z komentarzem.

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

01 Posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej [K_W10; H1A_W08; S1A_W10].

02 Ma uporządkowaną wiedzę prawną z zakresu ochrony dóbr niematerialnych i ich znaczenia w systemie ustawodawstwa krajowego i unijnego [K_W10; H1A_W08; S1A_W10].

03 Posiada uporządkowana wiedzę z zakresu różnicy między własnością przemysłową a prawem autorskim oraz przejawów kreatywności ludzkiej w obu obszarach chronionych prawem [K_W10: H1A_W08; S1A_W10].

04 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej przy przygotowaniu prac pisemnych, prezentacji i ustnych wystąpień w języku polskim i obym [K_U09; H1A_U08; H1A_U09; S1A_U09; s1A_U10].

05 Potrafi zdobytą wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej wykorzystać do innowacyjnych projektów dotyczących sfery publicznej oraz do pobudzania i wspierania twórczego działania jednostek jak i grup społecznych K_U09; H1A_U08; H1A_U09; S1A_U09; s1A_U10].

06 Potrafi kreatywnie wykorzystać domenę publiczną by tworzyć nowe utwory z przestrzeganiem prawa własności intelektualnej [K_U09: H1A_U08; H1A_U09; S1A_U09; s1A_U10].

07 Posiada motywację do stałego podnoszenia poziomu swojej wiedzy z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej oraz aktywnego rozwijania umiejętności wyszukiwania nowych regulacji prawnych krajowych oraz dyrektyw Unii Europejskiej [K_K04; H1A_K04; S1A_K04].

08 Docenia wartość dziedzictwa kulturowego, które przeszło do domeny publicznej własnego kraju i innych narodów [K_K04; H1A_K04; S1A_K04].

09 Ma świadomość konieczności posługiwania się w swej działalności kreatywnej prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej [K_K04: H1A_K04; S1A_K04].

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Malmon
Prowadzący grup: Monika Malmon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.