Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-KS.39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Pozytywnie zaliczony semestr poprzedni.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a/godziny kontaktowe z wykładowcą 30

b/indywidualna praca studenta (prace domowe) 20

c/indywidualna praca studenta (literatura) 10

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zeszyt ćwiczeń do wiodącego podręcznika (praca własna studenta); domowe prace pisemne, dyskusja i praca indywidualna oraz zespołowa podczas zajęć; aktywność; obecności według ustaleń; ewentualnie projekt zespołowy lub prezentacja;tłumaczenie tekstu specjalistycznego wybranego przez studenta według osobistych zainteresowań.

Pełny opis:

Lektorat obejmuje rozwijanie kompetencji językowych w zakresie języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego na poziomie B2. Kształcone są umiejętności : mówienia, pisania, rozumienia tekstu słuchanego oraz czytanego. Rozwijane są umiejętności miękkie przydatne do komunikacji interpersonalnej i na rynku pracy.

W ramach poznawania elementów języka specjalistycznego studenci samodzielnie wyszukują teksty zgodnie z obszarami ich zainteresowań naukowych.

Literatura:

Latham-Koenig C.,Oxenden, C. "English File 3rd ed." upper-intermediate MultiPack A + zeszyt ćwiczeń, OUP.

Teksty specjalistyczne wyszukane samodzielnie przez studenta według zainteresowań naukowych.

Efekty uczenia się:

01 potrafi poslugiwac sie poznanym slownictwem typowym dla sytuacji komunikacyjnych

02 potrafi sprawnie poslugiwac sie poznanymi podstawowymi strukturami gramatycznymi

03 potrafi sprawnie stosowac poznane terminy dotyczace kreatywnosci

04 potrafi porozumiewac sie na tematy nalezace do kregu zainteresowan zawodowych

05 potrafi korzystac ze zrodel obcojezycznych - ksiazki, prasa, inne media

06 potrafi samodzielnie poznac zakres slownictwa , zwrotow jezykowych i struktur gramatycznych

07 potrafi przygotowac w j. angielskim prace pisemna na temat kreatywnosci

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.