Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-NPKS-3S-SEM.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Bardzo dobra znajomość epistemologii i antropologii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Rozmowa.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie dotyczy kwestii związanych z umysłem ludzkim. Umysł rozumiany jest funkcjonalnie a jego realizatorem pozostaje mózg (szerzej : układ nerwowy). Umysł aktywny jest świadomie i nieświadomie . W skład architektoniki umysłu wchodzi percepcja, myślenie, wyobrażnia, pamięć, akty decyzyjne i emocjonalne. Umysł to podsystem psychiki ( temperament, osobowość, czynnik płci, wieku) który powiązany jest z układami fizjologicznymi ciała. Całość stanowi monadę ludzką pozostającą w metabolizmie informacyjno-energetycznym wobec otoczenia. S

Literatura:

Kim J.

2002, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R.Poczubut, Warszawa.

Koch Ch.

2015, Neurobiologia na tropie świadomości, tłum. G.Hess, Warszawa.

Pinker S.

1997, How the mind Works, W.W.Norton & Company, New York, London.

2002, Jak działa umysł, tłum. M.Koraszewska, KiW, Warszawa.

Searle J.

1999, Język umysł społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość. Tłum. D.Cieśla, CiS, W.A.B, Warszawa.

2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J.Karłowski, Rebis, Poznań.

1999, Umysł na nowo odkryty, tłum. T.Baszniak, PIW, Warszawa.

1995, Umysł, mózg i nauka, tłum.J.Bobryk, Warszawa.

Tulving E.

1983, Elements of episodic memory, Oxford: Oxford Univ Press.

Wilson, T.D.

2002, Strangers to Ourselves. Discovering the Adaptive Unconsicious, Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press; New Ed edition.

Efekty uczenia się:

0.1 student identyfikuje różne koncepcje umysłu/człowieka

0.2. student określa strukturę bytu ludzkiego

0.3. student szacuje wpływ czynników psychicznych na aktywność umysłu ludzkiego

0.4 student ma wiedzę na temat nieświadomych aspektów umysłu ludzkiego

0.5. student podaje racje powiązane z badaniami naukowymi dotyczącymi aktywności i struktury określonych modułów monady ludzkiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0