Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Absolwent na rynku pracy (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-S.145
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Absolwent na rynku pracy (P)
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena ciągła (bieżące wykonywanie zadanych ćwiczeń). Ćwiczenia wykonywane na zajęciach jak również materiały przesłane na maila,

- ankieta testująca (na zaliczenie końcowe).


Pełny opis:

Treści przedmiotu skupiają się wokół tematyki rynku pracy, bezrobocia oraz aspektów związanych ze skutecznym poszukiwaniem zatrudnienia przez absolwentów uczelni wyższych. Celem dydaktycznym jest pomoc w zdobyciu przez studentów podstawowej wiedzy nt. lokalnego rynku pracy oraz nabycie przez nich umiejętności w zakresie tworzenie zindywidualizowanego profilu absolwenta ułatwiającego szybkie znalezienie pracy, zorientowanie się w wymaganiach pracodawców, pozyskiwanie i aktualizacja kompleksowych informacji o lubelskim rynku pracy.

Literatura:

1. Lubelskie na rynku pracy

2. Bądź sobie szefem

3. 7 dni poszukiwania pracy

4. Niezbędnik pracodawcy - oferta urzędów pracy

5. Badania i analizy - Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

6. Raport GUS „Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie lubelskim.

7. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie lubelskim.

8. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Źródła:

1.Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS – 01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku,

poziomu wykształcenia i stażu pracy,

Strony internetowe:

https://www.praca.gov.pl

https://wuplublin.praca.gov.pl

https://muplublin.praca.gov.pl

http://www.stat.gov.pl

http://bkl.parp.gov.pl

Akty prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

Efekty uczenia się:

Efektem końcowym zajęć będzie stworzenie zindywidualizowanego profilu absolwenta ułatwiającego szybkie znalezienie pracy, zorientowanie się w wymaganiach pracodawców, pozyskiwanie i aktualizację kompleksowych informacji o lubelskim rynku pracy (stały monitoring oraz prognozowanie zmian, które mogą nastąpić w przyszłości).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)