Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - Lingua Latina - Mater linguarum - Język łaciński skarbnicą wiedzy o językach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-4-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - Lingua Latina - Mater linguarum - Język łaciński skarbnicą wiedzy o językach
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład obejmuje :

- Podstawowe wiadomości o strukturze języka łacińskiego i innych języków indoeuropejskich.

- Zwroty i sentencje łacińskie używane w mowie potocznej , dziedzinach specjalistycznych i literaturze.

- Widomości o literaturze łacińskiej i jej związkach z literaturą polską.

- Słowotwórcze , fleksyjne i składniowe związki łaciny z innymi językami.

Literatura:

Słownik łacińsko -polski - Kazimierz Kumaniecki

Słownik Wyrazów Obcych - Władysław Kopaliński

Łacina na codzień - Czesław Jędraszko

Efekty uczenia się:

W 1

Student ma pogłębioną świadomość jezykową.

U 1

Odróżnia wyrazy pochodzenia łacińskiego.

U 2

Cytuje z pamięci popularne sentencje łacińskie.

K 1

Rozumie potrzebe ciągłego dokształcania się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dagilis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)