Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład ogólnouniwersytecki - From the Union of Lublin to the European Union: Lublin throughout the Ages

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-6-OG.O
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnouniwersytecki - From the Union of Lublin to the European Union: Lublin throughout the Ages
Jednostka: Zakł. Kultury Krajów Angielskiego Obsz.J
Grupy: Wykłady ogólnouniwersyteckie wliczane do średniej
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

The lecture is a basic outline of the history of Lublin from pre-historic times to the present. Lublin has been continually settled since the sixth century, but its recorded history as such dates from the establishment of the Polish state under the Piast dynasty, of which it became a part in the tenth century. The outline follows the development of the city from that early period, charting milestones such as its gaining municipal rights in 1317, its role in the Polish-Lithuanian Commonwealth, during the Partitions of Poland, the interwar period and the rebirth of the Polish independent state, the Second World War and under Communism, as well as its development in the current independent state of Poland. The lecture will discuss the city’s political, social, religious and cultural history.

Literatura:

Literature in Polish:

The main literature on the history of the city is in Polish. The following are the closest to a full treatment of the subject.

Lublin: Dzieje miasta. Tom I: Od VI do końca XVIII wieku. Towarzystwo Miłośników Lublina, 2008.

Lublin: Dzieje miasta. Tom II: XIX I XX wiek. Towarzystwo Miłośników Lublina, 2000.

Literature in English:

Besides a brief Wikipedia article, there is no full treatment of the topic in English. The following are some treatments of specific historical periods or problems concerning the city:

Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak.Origines Polonorum: Lublin wczesnośredniowieczny (The medieval urban complex of Lublin: A study of its spatial development). TRIO/FNP, 2006. pp. 199-203 (available on Internet)

Adina Cimet. Jewish Lublin: A Cultural Monograph. Maria Curie-Skłodowska University Press, 2009.

Waldemar Michalski, “Lublin in Poetry, Poetry in Lublin.” In Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wschodnia Fundacja Kultury Akcent, 2015. pp. 25-38.

Tomasz Zarycki. Ideologies of Eastness in Central Europe. Routledge, 2014. pp. 218-27.

Secondary literature:

The following volumes provide a broader context to the history of the city or of certain pertinent issues:

John Connelly. Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education, 1945-1956. University of North Carolina Press, 2000.

Patrice Dabrowski. Poland: The First Thousand Years. Northern Illinois University Press, 2014.

Jacek Kochanowicz. Backwardness and Modernization: Poland and Eastern Europe in the 16th – 20th Centuries. Ashgate 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Christopher Garbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)