Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AIBK-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacje internetowe w badaniach kulturoznawczych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium: 15 h

Konsultacje indywidualne: 10h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie projektów na zaliczenie: 5h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_U01, K_U10, K_U13

Konwersatorium: prace zaliczeniowe


K_W13

aktywność studenta na zajęciach

Pełny opis:

Zajęcia Aplikacje Internetowe w badaniach kulturoznawczych dostarczają studentom niezbędnej wiedzy na temat współczesnych kulturowych zasobów internetowych oraz uczą wykorzystywać najnowsze oprogramowanie w realizacji badań. Główny nacisk na zajeciach położony jest na praktyczne wykorzystanie oprogramowania i aplikacji, a także najnowszych teorii i metod spod znaku humanistyki cyfrowej.

Literatura:

Piotr Idzik, Analiza Big Data. Badania niereaktywne w erze Internetu, [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2012, s.153-168.

Katarzyna Górska , Kulturomiczny cul de sac? O nowym podejściu w naukach o kulturze, “Kultura i Historia” nr 21/2012, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3280

Christakis Nicholas A., Fowler James H., W sieci, Sopot 2011.

R.Bomba, #Narzędzia DH cz.I PALLADIO, http://rbomba.pl/archives/2755

Efekty uczenia się:

K_W13

ma podstawową wiedzę dotyczącą technologii informacyjnych i zastosowania Internetu w badaniach kulturoznawczych ze szczególnym naciskiem na narzędzia wykorzystywane do analizy trendów kulturowych, analizy sieci, wizualizacji i prezentacji informacji, a także prezentacji danych na interaktywnych mapach

K_U01

student potrafi wyszukiwać i oceniać informacje oraz narzędzia i aplikacje cyfrowe, które może wykorzystać w realizacji badań kulturoznawczych, prezentacji projektów i prowadzeniu analiz w perspektywie humanistyki cyfrowej

K_U10

posiada umiejętności poruszania się w dostępnych w sieci zasobach narzędzi cyfrowych i aplikacji stworzonych do wieloaspektowych analiz kulturowych

K_U13

potrafi wykorzystać narzędzia cyfrowe, programy i aplikacje Internetowe, aby badać analizować, kreować i zarządzać zasobami informacji i wiedzy

K_K01

wykazuje gotowość do uczenia się permanentnego nowych narzędzi cyfrowych do działań kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Bomba
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)