Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i krytyka dzieła sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AKDS-KUL.KAS-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i krytyka dzieła sztuki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- zaliczenie zajęć z zakresu historii sztuki z poprzednich semestrów;

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- godziny kontaktowe - 45


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ustny egzamin

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadnością stosowania odpowiednich metod analityczno-krytycznych w opisach dzieł sztuki poszczególnych epok oraz poszczególnych dziedzin sztuki.

Wykład dotyczy przeglądu źródeł (historycznych i literackich) do analizowania dzieł sztuki w porządku chronologicznym od czasów starożytnych do okresu oświecenia. W tym kontekście przeanalizowana zostanie ewolucja fundamentalnych kategorii opisu dzieł sztuki np. kategorii piękna, mimesis, stosowności, brzydoty, stylu, maniery.

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z analizą krytyczną dzieł od okresu modernizmu do współczesności. W konsekwencji zostaną przedyskutowane kategorie: kiczu, programu artystycznego, dzieła otwartego, języka totalitarnego, propagandy, manipulacji;

Literatura:

J. Białostocki, Refleksje i syntezy ze świata sztuki, PWN Warszawa 1978;

P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, tłum. J. Hunin, Kraków 2012;

U. Eco, Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej, tłum. W. Soliński, Warszawa 2013;

W. J. T. Mitchell, Pokazując widzenie:krytyka kultury wizualnej, tłum. M. Bryl w: M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki red., Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów "Artium Questiones", Poznań 2009, s. 817-837;

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005;

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t.1-3, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W04 - student ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą najważniejszych problemów i metod związanych z krytyką i analizą dzieła sztuki

K_W15 - student ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć w dziedzinie analizy i krytyki dzieła sztuki

Umiejętności:

K_U18 - student ma podstawowe umiejętności krytycznego analizowania i interpretacji dzieł sztuki z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Rybałt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Majewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)