Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura narodów bałkańskich - renesans, humanizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-BAŁ.16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura narodów bałkańskich - renesans, humanizm
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 18,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- aktywność na zajęciach

- referat

- udział w dyskusjach

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomić studentów z podstawowymi procesami historycznymi w literaturach narodów bałkańskich (XVI-XVIII w.).

Konwersatoria poświęcone są analizie i dyskusjom nad wybranymi utworami lub fragmentami szczytowych utworów w rozwoju piśmiennictwa na Bałkanach z epoki humanizmu renesansowego w literaturze greckojęzycznej, południowosłowiańskiej, mołdawskiej. Oddzielne zajęcia poświęcone są literaturze ludowej.

Literatura:

Chadzinikolau, Nikos. Literatura nowogrecka 1453−1983. PWN, 1985.

Jakóbiec, M. Literatury narodów Jugosławii. W: Dzieje literatur europejskich, t. 3, cz. 2 (red. W. Floryan). PWN, 1991, s. 131−389.

Mirska-Lasota, Halina. Mały słownik pisarzy rumuńskich. Wiedza Powszechna, 1975.

Płaskowicka-Rymkiewicz, Stanisława, Borzęcka, Münevver, Łabęcka-Koecher, Małgorzata. Historia literatury tureckiej. ZNiO, 1971.

Rapacka, Joanna. Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1993.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.