Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje Bałkanów w okresie dominacji bizantyńskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DBODB-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje Bałkanów w okresie dominacji bizantyńskiej
Jednostka: Zakład Historii Powszechnej Średniowiecz
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat losów Bałkanów w starożytności.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test zaliczeniowy

Pełny opis:

Przedmiot służy przedstawieniu losów poszczególnych części Półwyspu oraz grup ludności go zamieszkujących od końca IV do 1453 r. (dominacja bizantyńska jest traktowana nie tylko w kategoriach politycznych, ale i kulturowych); w szczególności uwzględnia się I i II państwo bułgarskie, państwa Serbów, państwa powstałe po IV krucjacie.

Literatura:

- W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław 1985;

- G. Ostrogorskij, Dzieje Bizancjum

- D. Pavličević, Historia Chorwacji, Poznań 2004;

- D. Treštik, Powstanie Wielkich Moraw, Warszawa 2009;

- Vademecum bałkanisty, red. I. Czamańska, Z. Pentek, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

- znajomość i rozumienie procesów historycznych zachodzących na Bałkanach, umiejętność wytłumaczenia historycznych różnic i odmienności doświadczeń różnych narodów zamieszkujących także współcześnie Półwysep Bałkański.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.