Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupy subkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-GS-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grupy subkulturowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

KW 30 = 60 h

Godziny kontaktowe:

konwersatoria - 30 h

konsultacje indywidualne - 2 h

Godziny niekontaktowe:

Praca indywidualna studenta - 20 h

Przygotowanie do zaliczenia - 8 hSposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach - (K_W10), (K_W15), (K_U06), (K_K08), (K_K09).

Prezentacje - temat do wyboru - (K_W10), (K_U06), (K_U19), (K_K08), (K_K09).


Pełny opis:

Celem konwersatorium jest nabycie oraz weryfikowanie wiedzy na temat subkultur, zwł. młodzieżowych. Wyjaśnione zostaną podstawowe terminy (np. kultura, subkultura/kontrkultura, kultura dominująca), uwarunkowania społ.-polit. w PRL oraz RP. Zdefiniowanie pojęcia grup subkulturowych oraz wskazanie na ich charakterystyczne wyznaczniki odrębności stanie się kanwą omawiania poszczególnych subkultur, zwł. młodzieżowych. Wśród nich będą również te, które swe korzenie mają w USA lub W. Brytanii. Konieczne stanie się porównanie wzorca z rodzimą subkulturą. Celem zajęć jest także wskazanie na ewolucję wartościowania subkultur, w których dziś można dostrzec bogactwo kulturowe i inspiracje, a także potencjalnych beneficjentów placówek kulturowych.

Literatura:

1. Baldwin E., red. Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007, rozdz. 8.

2. Pęczak M., Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992.

3. Wrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa 2013.

4. Filipiak M., Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin 2003.

Lit. uzupełniająca:

1. Chaciński B., Wyż nisz: od alterglobalistów do zośkarzy, 55 małych kultur, Kraków 2010.

2. Chłopek M., Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura Warszawa 2005.

3. Rychła J. Ucieczka, bunt, twórczość. Subkultura hip-hopowa, Kraków 2005.

4. Kruszewski Z., Mały słownik subkultur młodzieżowych: na czatach i w oazie, Warszawa 2004.

5. Lewandowski M., Język subkultur punków, Poznań 2007.

6. Janicki Mariusz, Polska siła: skini, narodowcy, chuligani, Warszawa 1994.

7. Pęczak M., Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Warszawa 2013.

8. Piotrowski P., Szalikowcy. O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych, Toruń 2000.

9. Sokołowski M., W lustrze mediów. Wizerunki wybranych subkultur, grup społ i zawodowych, Toruń 2012.

10. Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej, Kraków 2003.

11. Werenstein-Żuławski J., To tylko rock’n roll! Warszawa 1990.

12. Kultura i hegemonia, Antologia tekstów szkoły z Birmingham. Toruń 2012.

13. Bowcott Owen, Hackerzy : włamywacze i komputery, Wawa 1993.

14. Kurzępa J., Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty – między przystankiem Woodstock a J.M.J, [w:] Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. Leon Dyczewski, Lublin 2005, s. 165-187.

15. Sołtysiak T., Czy tylko zachowania patologiczne skinów?. [w:] Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. Leon Dyczewski, Lublin 2005, s. 281- 297.

16. Tubylcy własnego świata. W stronę antropologii bliskości, Wrocław 2011.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego (K_W10);

- ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów (K_W15) - w tym grup subkulturowych;

- posiada umiejętność formułowania i wyrażania własnych poglądów z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje logiczne wnioski (K_U06);

- posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych ... dotyczących zagadnień związanych z obszarem przedmiotowym kulturoznawstwa (K_U19);

- dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury (K_K08);

- rozumie wagę wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki, społeczności i narodu (K_K09).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rybińska
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Torczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)