Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Leksykologia bułgarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LBU-BAŁ-1S.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Leksykologia bułgarska
Jednostka: Zakład Językoznawstwa Słowiańskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego

32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium 8

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 28

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Ogólna liczba godzin 60 = 2 pkt. ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium - W01, W02, W03, W04

Referat, prezentacja, aktywność - U05


Pełny opis:

Przedmiot jest integralną częścią grup przedmiotów dotyczących współczesnego języka bułgarskiego. Składa się on z wykładów i ćwiczeń. Celem wykładów jest zapewnienie wiedzy na temat systemu leksykalnego języka bułgarskiego, szczególnie z uwagą na proces kształcenia się składu leksykalnego, jego źródła i sposób funkcjonowania. W trakcie ćwiczeń wiedza ta poszerzana jest poprzez omówienie konkretnych zjawisk, również studenci maja możliwość opracować i wykazać się umiejętnością rozpoznawania, analizowania i zestawienia faktów z zakresu leksykologii bułgarskiej.

Literatura:

Т. Бояджиев, Българска лексикология, Наука и изкуство, София, 1986.

С. Георгиев, Р. Русинов, Учебник по лексикология на българския език, Наука и изкуство, София, 1979.

Т. Бояджиев, И. Куцаров, Й. Пенчев, Съвременен български език, Петър Берон, София, 1999.

P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka, Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej, Lublin, UMCS, t. I 2011, t. II 2013.

Efekty uczenia się:

W01 wymienić i scharakteryzować główne zagadnienia językoznawstwa K_W01

W02 rozróżnić, definiować i kojarzyć podstawowe pojęcia i terminy językoznawcze K_W04

W03 identyfikować główne zagadnienia z zakresu systemu oraz historii języka bułgarskiego K_W05

W04 interpretować kompleksową naturę języka oraz jego złożoność i historyczną zmienność jego znaczeń K_W18

U05 operować podstawowymi pojęciami w języku bułgarskim właściwymi dla dziedzin językoznawstwa K_U04

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.