Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programy graficzne w edytorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PGE-ETR.W-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programy graficzne w edytorstwie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://skrzystudio.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obsługa komputera oraz Internetu

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godzin

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie z oceną.

Oceniane jest portfolio, na które składają się prace z zajęć z całego semestru. Prace są oceniane pod 4 kryteriami:

- pomysł

- wypełnienie briefu

- estetyka wykonania

- dotrzymanie terminu oddania pracy

Pełny opis:

Zajęcia z programów graficznych w edytorstwie mają na celu zapoznanie studentów z wieloma programami używanymi w projektowaniu graficznym amatorskim i zawodowym.

Literatura:

• Jean Ulysess Voelker, Porządek w projektowaniu. Siatki w projektowaniu graficznym - teoria i praktyka

• Kordes Anton Kelly, Adobe InDesign CC/CC PL Oficjalny podręcznik, Helion,

• Gordon, Jansen, Schwartz - Adobe Indesign CC/CC PL. Projektowanie multimediów i publikacji do druku, d2d.pl

• Nigel French - InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign. Wydanie Trzecie, Helion

• Piotr Zakrzewski, Kompendium DTP. Wydanie II, Helion

Efekty uczenia się:

Student zna i potrafi stworzyć projekt graficzny w programach tj.

- Adobe Indesign

- Affinity Publisher

- Autodesk SketchBook

- Canva

- Pixlr E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gasiński
Prowadzący grup: Rafał Gasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzyska
Prowadzący grup: Katarzyna Brzyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Brzyska
Prowadzący grup: Katarzyna Brzyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Rowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0