Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie i pisanie projektów grantowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PPPG-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie i pisanie projektów grantowych
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2 ECTS = 50h, w tym:

15h - godziny kontaktowe (zajęcia, konsultacje)

35h - praca indywidualna (przygotowanie do zajęć i realizacja projektu końcowego w grupach)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Aktywny udział w zajęciach - K01, W01

Projekt zaliczeniowy - W01, U01, K01

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do wyszukiwania konkursów grantowych, formułowania projektów i sporządzania wniosków; obejmuje elementy organizacji i zarządzania w kulturze, pracy zespołowej i umiejętności miękkich.

Literatura:

ngo.pl i strony www instytucji oraz aktualnych konkursów grantowych

Projekty kulturalne - krok po kroku, red. M. Lewandowski, 2005

Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej. Od projektu do wniosku, nr 1 (lipiec 2004)

B. Stojković, M. Dragićević-Šešic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK Wwa 2010

Efekty uczenia się:

W01 Wiedza o funkcjonowaniu instytucji aktywnych w obszarze kultury i szeroko pojętego życia społecznego, finansowaniu ich działalności stałej i projektowej oraz o możliwościach realizacji instytucjonalnych i indywidualnych projektów w zakresie kultury, sztuki, sportu, edukacji, życia społecznego i obywatelskiego - K_W08, K_W11

U01 Umiejętność wykorzystania dokumentacji dotyczącej instytucji różnego szczebla i charakteru w ubieganiu się o finansowanie projektów - K_U11

K01 Praca w grupie przy realizacji projektów na zajęcia - K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Długosz
Prowadzący grup: Magdalena Długosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Klimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Klimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Klimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Klimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)