Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reklama w kulturze współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW-RWKW-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Reklama w kulturze współczesnej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wstępnych wymagań

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godzin kontaktowych z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

2 godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

15 przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15 przygotowanie się studenta do do zaliczeń i prezentacji

13 studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Udział w dyskusjach problemowych w ramach zajęć (aktywność) K_W10, K_U18, K_K07

Praca w grupach podczas zajęć K_W10, K_K02

Prezentacja ppt K_U18


Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat reklamy (m.in. jej historii, języka, funkcji, celów, rodzajów) i marketingu oraz zdobycie przez nich umiejętności tworzenia przekazów reklamowych i ich promocji w różnych rodzajach mediów.

Literatura:

Babecki Miłosz, W kierunku antropologii reklamy, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s. 269-371.

Bańczyk Emilia, Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń z perspektywy socjalizacji, Katowice 2018.

Bielińska-Gardziel Iwona, Techniki operowania stereotypem w reklamie, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 15, Lublin 2003, s. 165-186.

Bralczyk Jerzy, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Bralczyk Jerzy, Mosiołek-Kłosińska Katarzyna, Język w mediach masowych, Warszawa 2000.

Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2008.

Duda Aneta, Reklama w teorii kultury - przegląd wybranych stanowisk, „Kultura i Edukacja” 2005, nr 1, s. 32-47.

Kochan Marek, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

Kołak Przemysław, Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy, Toruń 2005.

Heath Robert, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, Gdańsk 2008.

Kozłowska Anna, Motywy kulturowe w reklamie telewizyjnej. Raport badawczy, Warszawa 2013.

Pincas Stephane, Loiseau Marc, Historia reklamy, Wydawca: TASCHEN 2009.

Pluciński Adam, Reklama w kulturze społecznej, Poznań 2005.

Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, red. Dominika Maison, Piotr Wasilewski, Kraków 2008.

Spychalska Marta, Hołota Marcin, Słownik sloganów reklamowych, Warszawa 2009.

Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, oprac. i red. Piotr Wasilewski, Kraków 2007.

Zimny Rafał, Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Wydawnictwo Trio 2008.

Efekty uczenia się:

K_W10 ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego

K_U18 potrafi przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację wytworów kultury z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego

K_K02 potrafi współdziałać w grupie przy realizacji projektów na zajęcia

K_K07 ma świadomość różnorodnych ludzkich postaw i sposobów ich wyrażania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Maksymiuk-Pacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)