Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka sakralna - między Wschodem a Zachodem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SSMWZ-KUL-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka sakralna - między Wschodem a Zachodem
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat historii sztuki

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe - 30, przygotowanie do kolokwium - 30 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

kolokwium zaliczeniowe

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja wpływu kultury chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego na rozwój sztuki polskiej na przestrzeni wieków.

Literatura:

Między Wschodem a Zachodem , cz. 3: Kultura artystyczna , pod red. Tadeusza Chrzanowskiego, Lublin 1992; Handke Kwiryna (red.), Region, regionalizm, pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

K_W15 Student ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów. K_K05 Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy. K-K09 Student rozumie wagę wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki, społeczności i narodu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Żywicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-d63eb6746 (2023-01-25)