Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-ELEDYN-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.metody matematyczne fizyki,

2.mechanika klasyczna,

3.analiza matematyczna.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 20

Przygotowanie do konwersatorium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 – egzamin

U1,U2 – egzamin

K1– kolokwia.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1,W2-egzamin

U1,U2– egzamin

K1 – kolokwia.

Pełny opis:

1.równania pola elektromagnetycznego Maxwella,

2.elektrostatyka, potencjał elektryczny, praca, energia, przewodniki,

3.metody specjalne elektrostatyki, równanie Laplace'a, metoda obrazów,rozwinięcie multipolowe,

4.zagadnienie jednoznaczności rozwiązań równań elektrodynamiki,

5.polaryzacja elektryczna, dielektryki,

6.magnetostatyka, prawo Biota-Savarta, magnetyczny potencjał wektorowy, prawo Ampera,

7.pola magnetyczne w materii,

8.pole elektromagnetyczne zależne od czasu, rozwiązanie podstawowe równań

d'Alemberta,

9.potencjały opóźnione i przedwczesne,

10.promieniowanie, potencjały Lienarda-Wicherta, promieniowanie multipolowe,

11.relatywistyczne sformułowanie elektrodynamiki, zasady wariacyjne.

12.elektrodynamika jako teoria z cechowaniem.

Literatura:

1. J. D. Jackson, "Elektrodynamika klasyczna". PWN, 1987.

2. D. J. Griffiths, "Podstawy elektrodynamiki". PWN, 2003.

3. L. D. Landau, E. M. Lifszic, "Teoria pola". PWN, 1977.

4. L. D. Landau, E. M. Lifszic, "Elektrodynamika ośrodków

ciągłych". PWN, 1960.

5. M. Suffczyński, "Elektrodynamika". PWN, 1965.

6. R. S. Ingarden, A. Jamiołkowski, "Elektrodynamika klasyczna". PWN, 1980.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rogatko
Prowadzący grup: Artur Dobrowolski, Marek Rogatko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.