Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrodynamika ośrodków ciągłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-EOC-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrodynamika ośrodków ciągłych
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

1.metody matematyczne fizyki,

2.mechanika klasyczna,

3.analiza matematyczna.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1,W2 – egzamin

U1,U2 – egzamin

K1– kolokwia.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1,W2-egzamin

U1,U2– egzamin

K1 – kolokwia.

Pełny opis:

1. klasyfikacja ośrodków pod względem właściwości elektromagnetycznych: przewodniki, dielektryki, paramagnetyki, ferromagnetyki

2. równania pola elektromagnetycznego Maxwella wewnątrz ośrodków ciągłych i na granicy osrodków

3. polaryzacja elektryczna, dielektryki

4. fale elektromagnetyczne na granicy ośrodków, falowody

Literatura:

1. J. D. Jackson, "Elektrodynamika klasyczna". PWN, 1987.

2. D. J. Griffiths, "Podstawy elektrodynamiki". PWN, 2003.

3. L. D. Landau, E. M. Lifszic, "Teoria pola". PWN, 1977.

4. L. D. Landau, E. M. Lifszic, "Elektrodynamika ośrodków ciągłych". PWN, 1960.

5. M. Suffczyński, "Elektrodynamika". PWN, 1965.

6. R. S. Ingarden, A. Jamiołkowski, "Elektrodynamika klasyczna". PWN, 1980.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Warda
Prowadzący grup: Michał Warda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.