Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-FJ-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka jądrowa
Jednostka: Zakład Metod Jądrowych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://fizyka.umcs.lublin.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunek różniczkowy, elementy fizyki kwantowej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład 30

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5h

Przygotowanie się do egzaminu 20h

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 25

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Egzamin (W01, U01, U02).

Dyskusje oraz prace indywidualne i w grupach na części praktycznej (pracy z jądrowymi bazami danych) (W01, U01, U02, K01).


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017r.


Egzamin (W01, U01, U02).

Dyskusje oraz prace indywidualne i w grupach na części praktycznej (pracy z jądrowymi bazami danych) (W01, U01, U02, K01).

Pełny opis:

- odkrycie jądra atomowego, rozmiary jądra, wielkości podstawowe

- energia wiązania jądra atomowego, model kroplowy, średnia energia wiązania

- promieniotwórczość, prawo rozpadu promieniotwórczego, rozpady sukcesywne, przemiany jądrowe, szeregi promieniotwórcze

- rozpad b, stabilność jądra, warunki energetyczne rozpadu

- oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

- detekcja promieniowania, licznik Geigera-Millera, scyntylacyjny, półprzewodnikowy, zdolność rozdzielcza

-wielkości charakteryzujące jądro atomowe, rozmiary i kształt jądra, poziomy energetyczne, moment magnetyczny, spin

- przemiany g, reguły wyboru

- rozszczepienie jądra atomowego

- reaktor jądrowy, odpady promieniotwórcze

- oddziaływanie promieniowania z organizmami żywymi, dawki

- zapoznanie z jądrowymi bazami danych (NUDATA, np. Wapstra dla mass excess, Lederer dla poziomów jądrowych)

Literatura:

A. Strzałkowski – Wstęp do fizyki jadra atomowego

R. Wilhelmi – Fizyka reakcji jądrowych

T. Mayer-Kuckuk – Fizyka jądrowa

Z. Szefliński - Wstęp do fizyki jadra atomowego i cząstek elementarnych

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza:

W01 Zna podstawowe założenia i osiągnięcia oraz metody doświadczalne fizyki jądrowej ( K_W05, K_W07)

Umiejętności

U01 Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym oraz zinterpretować prawa z zakresu fizyki jądrowej (K_U01, K-U02)

U02 Potrafi uczyć się samodzielnie i korzystać z literatury naukowej (K-U13, K_U14)

Kompetencje społeczne

K01 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu niniejszego przedmiotu, wykazuje gotowość uczenia się (K_K02).

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza:

W01 Zna podstawowe założenia i osiągnięcia oraz metody doświadczalne fizyki jądrowej ( K_W05, K_W07)

Umiejętności

U01 Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym oraz zinterpretować prawa z zakresu fizyki jądrowej (K_U01, K-U02)

U02 Potrafi uczyć się samodzielnie i korzystać z literatury naukowej (K-U011)

Kompetencje społeczne

K01 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu niniejszego przedmiotu (K_K02).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.