Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-FzEL-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

10,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

dyskusja dydaktyczna

objaśnienie lub wyjaśnienie

pisemny sprawdzian

Pełny opis:

Treścią przedmiotu są główne pojęcia filozofii i logiki. Problematyka filozoficzna jest przedstawiana w aspekcie historycznym oraz systematycznym, problemy logiczne natomiast są porządkowane pod kątem jasnego i krytycznego wyrażania myśli. Student zapozna się z wybranymi zagadnieniami poruszanymi przez najwybitniejszych przedstawicieli myśli filozoficznej. Problematyka logiczna obejmuje głównie zagadnienia semiotyczne oraz retoryczne.

Literatura:

1. R. H. Popkin, "Historia filozofii zachodniej", Wydawnictwo Zysk i S-ka,Poznań 2003.

2. G. Reale, "Myśl starożytna", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

3. O. Hoffe, "Mała historia filozofii", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

4. A. Łukasik, "Filozofia atomizmu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

5. B. Kuzniecow, "Historia filozofii dla fizyków i matematyków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1980.

6. Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

7. W. Marciszewski (red.), "Mała encyklopedia logiki", Ossolineum, 1998.

Efekty uczenia się:

Student

Zna i rozumie najważniejsze zagadnienia i problemy filozofii związane z jej różnymi działami: teorią poznania, koncepcjami umysłu i jaźni, metafizyką, koncepcjami samorozwoju i samorealizacji, etyką, logiką i filozofią społeczną.

Zna i rozumie stanowiska i poglądy najważniejszych filozofów i szkół filozoficznych w perspektywie historycznej: od czasów starożytnych do współczesności, na Zachodzie oraz w Indiach i Chinach.

Zna i rozumie najważniejsze problemy etyczne współczesności.

Potrafi racjonalnie uzasadniać swe przekonania oraz przezwyciężać brak spójności w systemie swoich przekonań poprzez zaspokojenie obiektywnych potrzeb teoretyczno-poznawczych.

Potrafi prowadzić wnioskowania logiczne i oceniać logiczną poprawność sposobu uzasadnień twierdzeń; identyfikować błędy logiczne.

Potrafi wyjaśniać związki między uprawianiem filozofii a poszukiwaniem sensu życia, budowaniem własnej duchowości i integralności.

Jest gotowy do wykorzystania znajomości logiki i filozofii w procesie samodoskonalenia (poszerzanie i pogłębianie posiadanej wiedzy, doskonalenie moralne).

Jest gotowy do krytycznej oceny własnych oraz funkcjonujących w społeczeństwie przekonań i postaw pod kątem ich logiczności i racjonalności.

Jest gotowy do wykorzystania znajomości filozofii w celu wypracowania indywidualnej postawy etycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stefaniuk
Prowadzący grup: Tomasz Stefaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.