Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-JAng-LS-4/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język obcy - język angielski
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl/pl/cnicjo.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1+

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

U1-U2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

K1 – realizacja prac domowych, przygotowanie tekstów i literatury w języku angielskim


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

U1-U2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

K1 – realizacja prac domowych, przygotowanie tekstów i literatury w języku angielskim


Literatura:

-- Life Upper Intermediate, National Geograhic Learning, 2015

- The Free High School Science Texts: Textbook for High School Students

Studying Physics - nongnu.askapache.com/fhsst/fhsstadmin126-incsub.pdf

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. zna słownictwo na poziomie wyższym średniozaawansowanym (K_W16)

W2. zna gramatykę na poziomie wyższym średniozaawansowanym (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. ma umiejętność wykorzystania literatury anglojęzycznej (K_U05)

U2. ma umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych oraz dyskusji na tematy złożone w języku angielskim (K_U05)

KOMPETENCJE:

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i samokształcenia (K_K01, K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. zna słownictwo na poziomie wyższym średniozaawansowanym

W2. zna gramatykę na poziomie wyższym średniozaawansowanym

UMIEJĘTNOŚCI

U1. ma umiejętność wykorzystania literatury anglojęzycznej (K_U07, K_U10)

U2. ma umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych oraz dyskusji na tematy złożone w języku angielskim (K_U07, K_U10)

KOMPETENCJE:

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i samokształcenia (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska-Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Anna Wiśniewska-Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.