Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-KMZF-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kft.umcs.lublin.pl/baran/epk/modelowanie/index.html
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność programowania w języku Fortran, Java lub C/C++

Fizyka ogólna:

Mechanika klasyczna i kwantowa

Elementy fizyki statystycznej

Elektrostatyka

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Laboratorium 30

Wykład 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 47

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 3

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do laboratorium 15

Przygotowanie do wykładu 5

Przygotowanie do egzaminu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 35

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017Sprawdziany

Prace domowe

Obecność na zajęciach

Pełny opis:

Wykład/Lab obejmuje proste symulacje układów fizycznych z użyciem komputera

Tematyka:

 • Podstawy grafiki komputerowej i animacji

 • Liczby pseudolosowe

 • Losowanie z zadanym rozkładem prawdopodobieństwa

 • Metoda Monte-Carlo

 • Perkolacje

 • Model Isinga

 • Procesy stochastyczne

 • Ruchy Browna

 • Dyfuzja

 • Wahadło. Pojęcie ruchu chaotycznego. Przykłady.

 • Prawa Keplera

 • Rozwiązywanie równania Schroedingera: ruch paczek falowych

 • Rozpraszanie kwantowe cząstek na zadanych potencjałach

 • Równanie Laplace'a: potencjały, linie sił pola w elektrostatyce

 • Funkcje harmoniczne

 • Transformacje konforemne: pole w różnych warunkach

 • Literatura:

  Podręczniki akademickie z fizyki i matemetyki

  Podręcznik Java/Fortran

  Efekty uczenia się:

  WIEDZA

  W1. Zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych (K_W03)

  W2. Zna podstawowe metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej (K_W04)

  W3. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej (K_W08)

  UMIEJĘTNOŚCI

  U1. Potrafi sformułować słownie prawa fizyki i stronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym (K_U02)

  U2. Potrafi wykonywać proste obliczenia (K_U06)

  U3. Umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wynkików eksperymentu i oszacowania jego dokładności (K_U12)

  KOMPETENCJE

  K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego (K_K01)

  K2. Wykazuje gotowość permamentnego uczenia się (K_K02)

  Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

  Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
  Wybrany podział planu:


  powiększ
  zobacz plan zajęć
  Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
  Wykład, 15 godzin więcej informacji
  Koordynatorzy: Andrzej Góźdź
  Prowadzący grup: Andrzej Góźdź
  Lista studentów: (nie masz dostępu)
  Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
  Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
  Wykład - Zaliczenie na ocenę
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.