Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materia jądrowa gwiazd

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MJG-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materia jądrowa gwiazd
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw fizyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 4

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 51

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 20

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 15

Konsultacje 4

Egzamin 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 51

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 20

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do egzaminu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 45

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIII –16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 konwersatorium – kolokwium

U1-U4 konwersatorium – kolokwium

K1-K3 konwersatorium – kolokwium


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3 konwersatorium – kolokwium

U1-U4 konwersatorium – kolokwium

K1-K3 konwersatorium – kolokwium


Pełny opis:

Najważniejsze fakty w rozwoju fizyki jądrowej. Siły jądrowe. Własności jąder atomowych – masa, energia wiązania, spin, izospin, momenty elektromagnetyczne. Przemiany jądrowe – rozpad alfa, rozpad beta, emisja gamma, zjawisko konwersji wewnętrznej. Prawa rozpadu promieniotwórczego. Podstawowe pojęcia i jednostki dozymetrii. Reakcje jądrowe – klasyfikacja, przekrój czynny. Modele jądrowe – model kroplowy, model gazu Fermiego, model powłokowy jądra atomowego, kolektywny model Bohra, modele średniego pola, oddziaływanie resztkowe pairing. Deformacje i rotacje jąder atomowych. Rozszczepienie jąder atomowych – reaktor jądrowy. Fuzja lekkich jąder – jako (nowe) źródło energii. Reakcje jądrowe w gwiazdach, nukleosynteza – pierwotna, gwiezdna, nuklesynteza w supernowych. Jądra superciężkie – gdzie „kończy się” tablica pierwiastków Mendelejewa?

Literatura:

1. B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, Zarys teorii jądra atomowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

2. E. Skrzypczak, Z. Szefliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019.

3. A. Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa, 1978.

4. Z. Wilhelmi, Fizyka reakcji jądrowych, PWN, Warszawa, 1976.

5. S. G. Nilsson, I. Ragnarsson, Shapes and Shells in Nuclear Structure, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

6. D. J. Rowe, J. L. Wood, Fundamentals of Nuclear Models, Fundamental Models, World Scientific, Singapore, 2010.

7. W. S. C. Williams, Nuclear and Particle Physics, Oxford University Press, Oxford, 1991.

8. P. Ring, P. Schuck, The Nuclear Many-Body Problem, Springer-Verlag, New York, 1980.

9. Nuclear Physics Exploring the Heart of Matter, The Committee on the Assessment of and Outlook for Nuclear Physics; Board on Physics and Astronomy; Division on Engineering and Physical Sciences; National Research Council, The National Academies Press, Washington D.C., 2013. Free PDF https://www.nap.edu/catalog/13438/nuclear-physics-exploring-the-heart-of-matter.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXIII –16.9/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę z wybranych działów jądrowej fizyki teoretycznej i doświadczalnej: profil praktyczny – K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05

W2. Dobrze rozumie cywilizacyjne znaczenie fizyki jądrowej i jej zastosowań: profil praktyczny – K_W04, K_W05, K_W06, K_W07

W3. Zna podstawy radiologii: profil praktyczny – K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi scharakteryzować własności fizyczne jąder atomowych: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U2. Umie zapisać i przeanalizować równania opisujące przemiany jądrowe: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U3. Potrafi scharakteryzować i przedstawić założenia podstawowych modeli teoretycznych stosowanych do opisu jąder atomowych: profil praktyczny – K_U01, K_U02

U4. Umie wyjaśnić pochodzenie i rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: profil praktyczny – K_K01, K_K02

K2. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego: profil praktyczny – K_K01

K3. Potrafi skutecznie współdziałać w grupie na różnych zasadach: profil praktyczny – K_K03

Na podstawie Uchwały Nr XXIV –7.8/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę z wybranych działów jądrowej fizyki teoretycznej i doświadczalnej: profil praktyczny – K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05

W2. Dobrze rozumie cywilizacyjne znaczenie fizyki jądrowej i jej zastosowań: profil praktyczny – K_W04, K_W05, K_W06, K_W07

W3. Zna podstawy radiologii: profil praktyczny – K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi scharakteryzować własności fizyczne jąder atomowych: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U2. Umie zapisać i przeanalizować równania opisujące przemiany jądrowe: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U03

U3. Potrafi scharakteryzować i przedstawić założenia podstawowych modeli teoretycznych stosowanych do opisu jąder atomowych: profil praktyczny – K_U01, K_U02

U4. Umie wyjaśnić pochodzenie i rozpowszechnienie pierwiastków chemicznych we Wszechświecie: profil praktyczny – K_U01, K_U02, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: profil praktyczny – K_K01, K_K02

K2. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego: profil praktyczny – K_K01

K3. Potrafi skutecznie współdziałać w grupie na różnych zasadach: profil praktyczny – K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Staszczak
Prowadzący grup: Andrzej Staszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.