Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody komputerowe w astrofizyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MKA-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: 13.701 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w astrofizyce
Jednostka: Zakład Teorii Jądra Atomu
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kft.umcs.lublin.pl/baran/Astro-19/index.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

- podstawy analizy matematycznej

- mechanika klasyczna; podstawy

- podstawy teorii grawitacji Newtona

- podstawy termodynamiki i fizyki statystycznej

- znajomość dowolnego języka programowania


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład 15

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do laboratorium 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- Kolokwia

- Prace domowe

Pełny opis:

Zagadnienia

A. Fizyka gwiazd - podstawowe obliczenia astrofizyki

- wielkości gwiazdowe widome i absolutne

- odległości we wszechświecie

- promieniowanie termiczne i prawo Plancka

- barwa gwiazd (temperatura)

- prawo Stefana-Boltzmana

- masy gwiazd; układy podwójne

- diagram Hertzsprunga-Russella

- powstawanie gwiazd; promień Jeans'a

- reakcje jądrowe w gwiazdach (cykle)

- równania ewolucji gwiazd

B. Mechanika planet

- prawo powszechnej grawitacji Newtona

- planety układu słonecznego

- prawa Keplera

- Układy binarne; planety pozasłoneczne

- zagadnienie trzech ciał

- rozwiązywanie równań różniczkowych, tory planet

Literatura:

- Marcin Kubiak: Gwiazdy i materia międzygwiazdowa (seria

Astrofizyka). PWN, 1994.

- B.W. Carroll, D.A. Ostlie: An introduction to modern astrophysics.

Pearson. Addisson Wesly. 2007.

- Jan Mietelski: Astronomia w geografii. PWN, 2001.

- Encyklopedia Wszechświata pod red. Martina Reesa. PWN.

- Dan Maoz: Astoephysics in a nutshell (AKA Basic

astrophysics). Princeton University Press, 2007.

- Frank Shu: Galaktyki, Gwiazdy, życie. Prószyński, 2003

(ISBN 83-7255-173-1)

- Richard Fitzpatrick: An introduction to celestial

mechanics. Internet.

- Theodore Sterne: An introduction to celestial

mechanics. Interscience Publishers, Inc., New York Interscience

Publishers Ltd., London 1960. (jest tłumaczenie polskie)

- Atlas nieba (dowolny)

Efekty uczenia się:

EFEKTY

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych (K_W03)

W2. Zna podstawowe metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej (K_W04)

W3. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej (K_W08)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi sformułować słownie prawa fizyki i stronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym (K_U02)

U2. Potrafi wykonywać proste obliczenia (K_U06)

U3. Umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wyników eksperymentu i oszacowania jego dokładności (K_U12)

KOMPETENCJE:

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego (K_K01)

K2. Wykazuje gotowość permamentnego uczenia się (K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.