Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika klasyczna i relatywistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MKiR-LS-2/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Jednostka: Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Znajomość analizy matematycznej.

2.Znajomość równań różniczkowych.

3.Kurs podstawowy fizyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016,

2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Przygotowanie do kolokwium 10

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 4

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 10

Przygotowanie do konwersatorium 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 – kolokwia,

U1,U2 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1,W2-kolokwia,

U1,U2– kolokwia,

K1 – kolokwia,

Pełny opis:

1.Czasoprzestrzeń Arystotelesa, Galileusza, przestrzeń położeń,

układy odniesienia, ruch punktu materialnego.

2.Zasady mechaniki Newtona.

3.Zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii.

4.Siła centralna, ruch w układach nieinercjalnych.

5.Mechanika układów punktów materialnych, zasady zachowania,

środek masy.

6.Zagadnienie dwóch ciał.

7. Więzy, zasada d'Alemberta, ruch po krzywych i powierzchniach.

8.Równanie Lagrange'a I rodzaju.

9.Równanie Lagrange'a II rodzaju.

10.Zasada Hamiltona.

11.Równania kanoniczne Hamiltona.

12.Przekształcenia kanoniczne.

13.Równanie Hamiltona-Jacobiego.

14.Mechanika ciała sztywnego: kinematyka, równania ruchu, tensor momentu bezwładności, równania Eulera.

15.Czasoprzestrzeń Minkowskiego, transformacje Lorentza, czterowektory prędkości i przyśpieszenia.

16.Dynamika relatywistyczna.

Literatura:

1.W.Rubinowicz, W.Królikowski - Mechanika teoretyczna, PWN 1989.

2.I.Olechowski - Mechanika teoretyczna, PWN 1978.

3.R.S.Ingraden, A.Jamiołkowski - Mechanika klasyczna, PWN 1980.

4.L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Mechanika, PWN 2005.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.