Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie matematyczne w biofizyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MMwB-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie matematyczne w biofizyce
Jednostka: Zakład Biofizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Kurs fizyki ogólnej, kurs analizy matematycznej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład 30 godzin

Konsultacje 20

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 50

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 20

Przygotowanie się do egzaminu: 25

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 45

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W2 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1– egzamin.


Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W2 – egzamin,

U1-U2 – egzamin,

K1– egzamin.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe elementy matematycznego opisu zjawisk i przemian oraz przykłady zastosowań modelowania matematycznego w biofizyce.

Zakres tematów zajęć:

Podstawy kinetyki chemicznej i biologicznej

- równania kinetyczne

- reakcje enzymatyczne

Teoria układów dynamicznych

- obrazy fazowe,

- punkty osobliwe, izokliny

Modele kinetyki populacji

- wzrost biomasy,

- starzenie,

Opis procesów periodycznych

- zegar biologiczny,

- model drapieżnik-ofiara,

Narzędzia służące do modelowania (np. plonowania)

Literatura:

1. D.S. Czerniawski, J.M. Romanowski, N.W. Stiepanowa, Co to jest biofizyka matematyczna, PWN, Warszawa 1974

2. D.S. Czerniawski, J.M. Romanowski, N.W. Stiepanowa, Modelowanie matematyczne w biofizyce, PWN, Warszawa 1979

3. P.W.Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki oraz zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy procesów biofizycznych (K_W01, K_W02, K_W03)

W2. Ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową w badaniach biofizycznych (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student potrafi sformułować słownie prawa fizyki wykorzystywane w badaniach biofizycznych oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym (K_U02)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U011)

KOMPETENCJE

K1. Student Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki oraz zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy procesów biofizycznych (K_W01, K_W02, K_W03)

W2. Ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową w badaniach biofizycznych (K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Student potrafi sformułować słownie prawa fizyki wykorzystywane w badaniach biofizycznych oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym (K_U02)

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i wykorzystywać nabyte podstawy wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych zadań (K_U011)

KOMPETENCJE

K1. Student Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w (K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.