Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika ośrodków ciągłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MOC-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Mechanika ośrodków ciągłych
Jednostka: Katedra Fizyki Teoretycznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Znajomość analizy matematycznej,

2.Znajomość analizy wektorowej i tensorowej,Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016,

2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 10

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 6

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do kolokwium 20

Przygotowanie do konwersatorium 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 – kolokwia,

U1,U2 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1,W2-kolokwia,

U1,U2– kolokwia,

K1 – kolokwia,

Pełny opis:

1.Continuum materialne, opis Lagrange'a, Eulera.

2.Odkształcenia, definicje, tensor odkształceń.

3.Główne osie odkształceń, kierunki główne.

4.Warunki nierozdzielności.

5.Tensor naprężenia, główne osie naprężeń.

6.Równowaga ciała sprężystego.

7.Zasada zachowania energii dla ciała sprężystego.

8.Równania konstytutywne.

9.Równania przemieszczeniowe Lame.

10.Równania naprężeniowe.

11.Zasada Hamiltona i jej zastosowania.

12.Płaski stan naprężenia i odkształcenia.

13.Mechanika płynów,

14.Równanie Naviera, lepkość.

15.Elementy relatywistycznej mechaniki płynów.

Literatura:

1.W.Nowacki - Teoria sprężystości, PWN 1970.

2.L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Teoria sprężystości, PWN 2003.

3.P.L.Gould - Introduction to Linear Elasticity, Springer 1999.

4..L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Hydrodynamika, PWN 2003.

5.B.Średniawa- Hydrodynamika i teoriia sprężystości, PWN 1977.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.