Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody obliczeniowe i programowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-MOiP-LS-2/1 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Metody obliczeniowe i programowanie
Jednostka: Zakład Teorii Jądra Atomu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość algebry, logiki i analizy matematycznej.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład 30 godzin

Praca własna studenta 30 godzin


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin zaliczeniowy

Pełny opis:

Metody

Algorytm. Przykłady algorytmów: Algorytm Herona obliczania pierwiastków z liczb, znajdowanie miejsc zerowych funkcji metodą regula falsi. Schematy blokowe algorytmów. Porządkowanie danych - wybrane algorytmy sortowania.

System dwójkowy. Systemy liczbowe w komputerach.

Standard IEEE 754.

Elementy arytmatyki komputerowej.

Błędy obliczeń, ich propagacja i szacowanie.

Złożoność algorytmów.

Szacowanie czasów obliczeń.

Proste algorytmy.

Programowanie (Język Fortran):

Zmienne i stałe. Typy proste: typ całkowity i rzeczywisty, typ logiczny. Typy napisowe (character, char). Wyrażenia. Instrukcja podstawienia, operatory. Instrukcje złożone. Instrukcje sterujące warunkowe. Instrukcje powtarzania. Organizacja pętli; przykłady.

Organizacja i struktura programów. Deklaracje, dyrektywy. Deklaracja typów. Typy złożone. Typ tablicowy.

Podprogramy: funkcje i procedury. Zmienne formalne i aktualne. Organizacja wywołań podprogramów.

Funkcje i procedury wewnętrzne. Moduły i biblioteki.

Elementy programowania zorientowanego obiektowo.

Efekty uczenia się:

K_W08

zna podstawy technik programowania i tworzenia algorytmów programów

K_U06

potrafi tworzyć proste algorytmy i programy komputerowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.