Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-Pr-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zgoda pracodawcy przyjmującego na praktykę

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

75 godzin

2 punkty ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

dziennik praktyk

ocena pracodawcy

ocena opiekuna ze strony uczelni

Pełny opis:

Praktyka ma na celu zapoznanie z rynkiem pracy, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą oraz określenie wiedzy i kompetencji potrzebnych w rozwoju kariery zawodowej

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U17 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w

zakresie wybranej specjalności. Ma zdolność oceny i krytycznej analizy

istniejących rozwiązań technicznych. Potrafi wykorzystywać do kreowania

i rozwiązywania zadań praktycznych metody analityczne, numeryczne

oraz eksperymentalne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (X1P_K07, P1P_K08)

K_K06 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach

własnych i innych osób (X1A_K03, X1P_K04, X1A_K06)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.