Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-Pr-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zgoda pracodawcy przyjmującego na praktykę

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

3 tygodnie

2 punkty ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3, U1: dziennik praktyk, ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

K1-K5: ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy


Dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W3, U1: dziennik praktyk, ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

U2, K1-K3: ocena Opiekuna ze strony praktykodawcy

Pełny opis:

Praktyka ma na celu zapoznanie z rynkiem pracy, nabycie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą, określenie wiedzy i kompetencji potrzebnych w rozwoju kariery zawodowej oraz poszerzenie wiedzy zdobytej przez studentów podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna zasady BHP obowiązujące w miejscu odbywania praktyki (K_W11)

W2. Zna najważniejsze zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W12)

W3. Zna fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń używanych w laboratorium, instytucji lub przedsiębiorstwie, w których odbywa praktykę (K_W14, K_W15)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi w zakresie studiowanej specjalności rozwiązywać zadania praktyczne, przygotować i przeprowadzić pomiar i eksperyment oraz przedstawić i przeanalizować jego wyniki (K_U08, K_U09, K_U10, K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K05)

K2. Potrafi pracować w grupie (K_K03)

K3. Wykazuje gotowość poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji (K_K01, K_K02)

K4. Rozumie i docenia znaczenie własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K06)

K5. Potrafi planować kolejność czynności w działalności praktycznej (K_K04)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna zasady BHP obowiązujące w miejscu odbywania praktyki (K_W10)

W2. Zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W11)

W3. Zna fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń używanych w laboratorium, instytucji lub przedsiębiorstwie, w których odbywa praktykę (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi w zakresie studiowanej specjalności rozwiązywać zadania praktyczne, przygotować i przeprowadzić pomiar i eksperyment oraz przedstawić i przeanalizować jego wyniki (K_U08, K_U09)

U2. Potrafi planować i organizować pracę oraz pracować indywidualnie i w grupie (K_U14)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K03)

K2. Wykazuje gotowość poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji (K_K02)

K3. Rozumie i docenia znaczenie własności intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wiertel
Prowadzący grup: Małgorzata Wiertel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.