Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Repetytorium z fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-RF-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z fizyki
Jednostka: Zakład Fizyki Matematycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z fizyki z zakresu szkoły średniej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego

Konwersatorium 15

Konsultacje 10

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 25Praca własna studenta

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie do kolokwium 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 10


Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, U1, U2, U3 - kolokwium

Pełny opis:

1) Powtórzenie wybranych zagadnień z fizyki z zakresu szkoły średniej

2) Opis i wyjaśnienie prostych zjawisk fizycznych z różnych działów fizyki

3) Ogólny schemat rozwiązywania zadań z fizyki

4) Ćwiczenie umiejętności rachunkowych w zakresie rozwiązywania prostych zadań

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII – 39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Zna podstawowe prawa fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu oraz termodynamiki (K_W01 )

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

U2. Potrafi opisać i wyjaśnić proste zjawiska i problemy fizyczne (K_U12)

U3. Potrafi rozwiązywać proste zadania z wybranych działów fizyki (K_U01, K_U02)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi dyskutować i pracować w grupie (K_K04)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna podstawowe prawa fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu oraz termodynamiki (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

U2. Potrafi opisać i wyjaśnić proste zjawiska i problemy fizyczne (K_U01)

U3. Potrafi rozwiązywać proste zadania z wybranych działów fizyki (K_U01)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Potrafi dyskutować i pracować w grupie (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.