Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-TI-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

laboratorium 30

konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do laboratorium 20

studiowanie literatury 5

przygotowanie się do zaliczenia 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 2Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

laboratorium 30

konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

przygotowanie się do laboratorium 20

studiowanie literatury 5

przygotowanie się do zaliczenia 5

Łączna liczba godzin niekontaktowych 30

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1


Całkowita liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1 - zadania zaliczeniowe

U1 - zadania zaliczeniowe

K1 - zadania zaliczenioweSposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019:


W1 - zadania zaliczeniowe

U1 - zadania zaliczeniowe

K1 - zadania zaliczeniowe

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące zagadnienia:

1. Edycja tekstu - MS Word, Latex

2. Arkusz kalkulacyjny

3. Internet

4. Prezentacja multimedialna

5. Przedstwienie wyników pomiarów - Gnuplot, Matlab

Literatura:

1. Cieciura M., Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006.

2. Langer M., Po prostu Word 2003 PL, tł. Masłowskiego K., Helion 2004

3. Altman R., Altman R., Po prostu PowerPoint 2003. PL, Helion 2004

4. Pikoń K., ABC Internetu, Helion, Gliwice 2007

5. Borkowski M, Przybylski B, Latex - ksiązka kucharska, PTM 2015

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza

W1. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_W08

Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarowych K_U12

Kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K04

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza

W1. Zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. K_W08

Umiejętności

U1. Potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarowych K_U12

Kompetencje społeczne:

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.