Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do klasycznej teorii pola

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-WdKTP-LS-3/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Wstęp do klasycznej teorii pola
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.znajomość analizy matematycznej,

2.mechaniki klasycznej,


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016,

2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 6

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 15

Przygotowanie do kolokwium 20

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konwersatorium 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 62

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 6

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 20

Przygotowanie do konwersatorium 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 40

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 2

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1,W2 – kolokwia,

U1,U2 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1,W2-kolokwia,

U1,U2– kolokwia,

K1 – kolokwia,

Pełny opis:

1.Czasoprzestrzeń Minkowskiego-definicja, linia świata, czas własny,lokalny układ spoczynkowy,tensory i wektory w przestrzeni Minkowskiego

2.Grupa Lorentza, Poincarego,

3.Równanie Kleina-Gordona,

4.Równanie Diraca,

5.Polle elektromagnetyczne, tensor pola, równania Maxwella w formie

lorentzowsko-niezmienniczej,

6.Pole Yanga-Millsa,

7. Spontaniczne złamanie symetrii (lokalnej, globalnej),

8.Rozwiazania monopolowe, wiry typu Nielsena-Olesena,

9.Elementy teorii grup Liego w zastosowaniu do klasycznej teorii pola,

11.Defekty topologiczne,

12.Pole Rarity-Schwingera,

13.Tensory energii pól, zasady zachowania, twierdzenie Noether.

14. Pole o spinie dwa.

Literatura:

1.L.Landau, E.Lifszyc-Teoria pola,

2.K.Meissner- Klasyczna teoria pola,

3.W.Thirring- Fizyka matematyczna t1, 2 (wybrane elementy),

4.W.Greiner- Relativistic Quantum Mechanics,

5.A.Trautman - Czasoprzestrzeń i grawitacja,

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych

zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

W2.zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne specyficzne dla fizyki klasycznej i kwantowej, (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

U2.umie stosować prawa mechaniki klasycznej i relatywistycznej do opisu i przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych, (K_U05)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Rogatko
Prowadzący grup: Marek Rogatko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.