Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kosmologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F-WstKosm-LS-3/2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kosmologii
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki i fizyki w zakresie wykładanym na studiach licencjackich.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych: 30


Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji: 10


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2


Przygotowanie studenta do zajęć dydaktycznych: 15


Przygotowanie studenta do egzaminów: 15


Praca domowa i pisanie programow komputerowych: 10Liczba punktów ECTS bez udziału nauczyciela akademickiego 2Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


W1-W5 – kolokwia, egzamin.


U1-U3 – dyskusja, kolokwia,


K1-K3– praca domowa, dyskusja


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1-W5 – kolokwia, egzamin.


U1-U3 – dyskusja, kolokwia,


K1-K3– praca domowa, dyskusja

Pełny opis:

1. Rys historyczny.

2. Astronomia klasyczna.

3. Skala odległości we Wszechświecie.. Cefeidy, relacja Faber-Jacksona, relacja Tully-Fischera, supernowe typu Ia, prawo Hubble'a.

3. Elementy geometrii różniczkowej.

4 Ogólna teoria względności- język współczesnej kosmologii.

5. Testy obserwacyjne.

6. Morfologia Wszechświata.

7. Ewolucja Wszechświata.

Trudniejsze obliczenia wymagające pracy z równaniami Einsteina będą prowadzone z pomocą pakietu Maxima,

Literatura:

J. P. E. Peebles, Physical Cosmology, Princeton

L. M. Sokołowski, Wstep do analizy tensorowej, Warszawa

J. B. Hartle, Grawitacja, Warszawa

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Wiedza

W1. Posiada wiedzę z zakresu unifikacji oddziaływań i programu geometryzacji fizyki. K_W05

W2. Zna zastosowanie zaawansowanego aparatu matematycznego do rozwiązywania problemów pojawiających się w jego pracy naukowej

K_W07

W3. Zna ograniczenia wybranego podejścia matematycznego w konkretnej realizacji z pomocą algebry symbolicznej K_W08

W4. Zna podstawowe paradygmaty programistyczne K_W10

W5. Zna zaawansowane narzędzia niezbędne w pracy naukowej K_W13

Umiejętności

U1. Wykorzystuje literaturę naukową z fizyki i matematyki do samodzielnego sformułowania problemu badawczego (obszar fizyki aplikacyjnej) K_U01

U2. Wykorzystuje literaturę naukową z fizyki i matematyki do samodzielnego sformułowania problemu badawczego (obszar fizyki teoretycznej) K_U02

U3. Wykorzystuje zaawansowane pakiety algebry symolicznej w obliczeniach K_U06

Kompetencje

K1. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia jako nieodzownego warunku twórczego uczestnictwa w rozwoju swojej dziedziny K_K01

K2. Wykazuje aktywność w aplikacji metod matematycznych i statystycznych w konkretnych zagadnieniach fizycznych K_K02

K3. Rozumie potrzebę ciąglego poszukiwania nowych rozwiązań, technik i strategii obliczeniowych K_K05

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Wiedza

W1. Posiada wiedzę z zakresu unifikacji oddziaływań i programu geometryzacji fizyki. K_W05

W2. Zna zastosowanie zaawansowanego aparatu matematycznego do rozwiązywania problemów pojawiających się w jego pracy naukowej

K_W07

W3. Zna ograniczenia wybranego podejścia matematycznego w konkretnej realizacji z pomocą algebry symbolicznej K_W08

W4. Zna podstawowe paradygmaty programistyczne K_W10

W5. Zna zaawansowane narzędzia niezbędne w pracy naukowej K_W13

Umiejętności

U1. Wykorzystuje literaturę naukową z fizyki i matematyki do samodzielnego sformułowania problemu badawczego (obszar fizyki aplikacyjnej) K_U01

U2. Wykorzystuje literaturę naukową z fizyki i matematyki do samodzielnego sformułowania problemu badawczego (obszar fizyki teoretycznej) K_U02

U3. Wykorzystuje zaawansowane pakiety algebry symolicznej w obliczeniach K_U06

Kompetencje

K1. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia jako nieodzownego warunku twórczego uczestnictwa w rozwoju swojej dziedziny K_K01

K2. Wykazuje aktywność w aplikacji metod matematycznych i statystycznych w konkretnych zagadnieniach fizycznych K_K02

K3. Rozumie potrzebę ciąglego poszukiwania nowych rozwiązań, technik i strategii obliczeniowych K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Matyjasek
Prowadzący grup: Jerzy Matyjasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.