Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Astronomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-F.27 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Astronomia
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.analiza matematyczna 1,

2.podstawy fizyki,

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016,

2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 1

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 30

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 10

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1 – kolokwia,

U1 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1-kolokwia,

U1– kolokwia,

K1– kolokwia,

Pełny opis:

1.Pojęcie czasoprzestrzenii, teorie powstania Wszechświata,

2.Wczesny Wszechświat, promieniowanie reliktowe, głębokie tło obserwacji teleskopu Hubble’a,

3.Ciemna materia, ciemna energia,

4.Powstawanie i ewolucja gwiazd, materia międzygwiazdowa,

5.Białe karły, pulsary, supernowe,

6.Magnetary,

7.Czarne dziury (mikrokwazary, kwazary),

8.Błyski promieniowania gamma,

9.Powstawanie galaktyk , ich rodzaje i budowa,

10.Aktywne jądra galaktyk, kwazary, blazary,

11. Współczesne metody obserwacji Wszechświata,

12.Planety poza układem słonecznym.

Literatura:

1. R.Berlusevic- Relativity, Astrophysics and Cosmology, Wiley 2008.

2. B.Caroll, D.Ostlie- Modern Astrophysics, Pearson-Addison 2007.

3. H.Holcomb- Foundations of Modern Cosmology, Oxford Un.Press 2005.

4. J.A.Peacock- Cosmological Physics, Cambridge Un.Press 1999.

5. P.Coles, F.Lucchin- Cosmolgy – The Origin and Evolution of Cosmic Structure, Wiley 2002.

6. Dane z misji satelitarnych zorganizowanych przez ESA, NASA.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki, (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.wykazuje gotowość permanentnego uczenia się. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki. (K_W01)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.potrafi opierając się na prawach empirycznie weryfikowalnych interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze. (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiazywaniu problemów poznawczych i praktycznych. (K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.