Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-AF-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://http:www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i funkcji komórek.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu ksztalcenia rozpoczetego w 2015/2016, 2016/2017

sumaryczna liczba punktów ECTS dla modulu 2

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczycielka akademickiego)

Konwersatorium 20

Konsultacje 2

Lączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 22

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

-przygotowanie sie do konwersatorium -5

- studiowanie literatury-5

- przygotowanie sie do kolokwium-5

Łaczna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Spsosóob weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie uchwały Nr XXIII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

K_W11, K_U12 - kolokwium końcowe z całości materiału


K_Ko1, K_K04, K_K07 : 0obecność na wykładach


Spsosóob weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie uchwały Nr XXIV-7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


K_W8, K_W09, U_U04, K_U04, K_U06, KU12: kolokwium końcowe z całości materiału


K-K01: 0obecność na wykładach

Pełny opis:

1. Budowa i funkcja układów anatomicznych:

- układ narządów ruchu: mięśnie i kości

- układ pokarmowy

- układ oddechowy

- układ krążenia

- układ wydalniczy

- układ nerwowy

- układ rozrodczy meski

-układ rozrodczy żeński

2. Wybrane elementy fizjologii poszczególnych układów:

skurzcz mięśnia, cykl skurczowo-rozkurczowy serca, kontrola pracy serca, kontrola wydzielania soku żoładkowego, funkcje watroby, wentylacja płuc, transport dwutlenku wegla, krzywe dysocjacji hemoglobiny i mioglobiny,

efekt Bohra, kontrola wentylacji, cykl miesięczny, oogeneza isperrmatogeneza, poród, synapsa i jej działanie, potencjał spoczynkowy i czynnościowy w aksonach

Literatura:

Sokołowska-Pituchowa, J. Anatomia człowieka. PZWL 2008.

2. Abrahams, P. Atlas anatomii. Ciało człowieka: budowa i funkcjonowanie. Świat Książki 2004.

3. Maciejewski, R., Torres, K. Anatomia czynnościowa. Wyd. Czelej Lublin 2007.

4. Feneis, H. Ilustrowana anatomia człowieka. PZWL 2010.

5. Michajlik, A., Ramotowski, W. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL 2009.

6. Sobotta J., Atlas anatomii człowieka. 1994, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Na podstawie uchwały Nr XXIII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W wyniku zrealizowanych wykładów student:

WIEDZA

W1. Posiad wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych- K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi okreslić związki przyczynowo-skutkowe- K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego- K_K01

K2. Potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne- K_K04

K3. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych- K_K07

Na podstawie uchwały Nr XXIV-7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę o właściowściach chemicznych pierwiastków, wybranych czastek i związków oraz reakcjach chemicznych- K_W8

W2. Zna aspekty teoretyczne oraz zasady działania aparatury i urzadzeń naukowych sytosowanych w badaniach związanych ze studiowaną specjalnością- K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi w przystępny sposób przedstawić podstawowe fakty oraz wykonać opracowanie związane ze studiowaną specjalnością - K_U04

U2. Potrafi uczyć się samodzielnie i realizować własne uczenie się poprzez całe życie-K_U06

U3. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i wykazuje gotowość permanentnego uczenia się-KU12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych- K-K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Prowadzący grup: Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.