Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyka pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-AP-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka pomiarów
Jednostka: Zakład Spektrometrii Mas
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

laboratorium - 30, konsultacje - 30.

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 60.

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie projektu zaliczeniowego - 30.

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 30.

Liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe 1.


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, U1, U2: kontrola pracy na zajęciach, ocena projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

1. Konwersja wielkości fizycznych na sygnały elektryczne.

2. Rodzaje sygnałów pomiarowych i sterujących. Kondycjonowanie sygnałów elektrycznych.

3. Parametry przetworników analogowo-cyfrowych.

4. Urządzenia pomiarowe współpracujące z komputerem i standardy komunikacji przemysłowej.

5. Podstawy programowania w graficznym języku G środowiska LabVIEW.

6. Wykonywanie pomiarów i sterowanie w środowisku LabVIEW.

Literatura:

1. W. Nawrocki, Komputerowe Systemy Pomiarowe, WKŁ, 2002.

2. M. Chruściel, LabVIEW w praktyce, Wydawnictwo BTC, 2008.

3. Dokumentacja i materiały szkoleniowe środowiska LabVIEW (http://poland.ni.com/).

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1. Zna podstawowe zasady budowy komputerowych układów pomiarowych stosowanych w eksperymentach fizycznych; K_W19, K_Inz_W09, K_Inz_W11

Umiejętności

U1. Potrafi wykonać połączenie pomiędzy aparaturą i komputerem; K_U14

U2. Potrafi stworzyć aplikację w środowisku LabVIEW przetwarzającą sygnały analogowe i cyfrowe oraz sterującą urządzeniami zewnętrznymi; K_U18, K_Inz_U08

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.