Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Efekty biologiczne oddziaływania promieniowania jonizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-EB-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Efekty biologiczne oddziaływania promieniowania jonizującego
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat oddziaływania promieniowania jonizującego z materią

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 15 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 20

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 10

Przygotowanie się do zaliczenia: 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład: 15 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 20

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1


Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury: 10

Przygotowanie się do zaliczenia: 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W3 – egzamin ustny

U1-U2 – egzamin ustny

K1 – przygotowanie prezentacji na zadany temat


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019


W1-W3 – egzamin ustny

U1-U2 – egzamin ustny

K1 – przygotowanie prezentacji na zadany temat

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące tematy:

Ogólna charakterystyka oddziaływania promieniowania jonizującego na różnym poziomie organizacji materii (faza fizyczna, faza chemiczne, faza biochemiczna, wczesna faza biologiczna, późna faza biologiczna),

Procesy chemiczne inicjowane radiacyjnie,

Reaktywność chemiczna pierwotnych produktów radiolizy,

Podstawowe reakcje wolnych rodników i elektronów,

Oddziaływanie promieniowania jonizującego na materię żywą

na poziomie DNA (struktura DNA, uszkodzenia radiacyjne DNA)

Naprawa uszkodzeń popromiennych: Rekombinacja rodników, restytucja, naprawa przez wycinanie zasad, Naprawa przez wycinanie nukleotydu, Naprawa dwuniciowych pęknięć DNA,

Wpływ fazy cyklu komórkowego na przeżywalność komórek,

Mechanizmy śmierci komórek,

Wrażliwość tkanek na promieniowanie

Radiouczulacze i związki radioochronne

Skuteczność biologiczna promieniowania

Działanie promieniowania o różnych wartościach LET

Efekt tlenowy

Działanie promieniowania jonizującego na cały organizm

Promieniowrażliwość osobnicza, LD50

Efekty stochastyczne i deterministyczne

Ostre zespoły popromienne, (zespół szpiku kostnego,

zespół żołądkowo-jelitowy, zespół ośrodkowego układu nerwowego (Central Nervous Syndrome, zespół skórny)

Dozymetria biologiczna

Literatura:

1. Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, red Marek Janiak i Andrzej Wójcik

2. Człowiek i promieniowanie jonizujące, red Andrzej Hrynkiewicz

3. Podstawy biologii człowieka Komórka, tkanki, rozwój, dziedziczenie. H. Mizgajska-Wiktor, W. Jarosz, R. Fogt

4. Radiation chemistry, Melanie Spotheim

5. Radiobiology for the Radiologist, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu

kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1. Zna podstawowe założenia i modele teoretyczne dotyczące oddziaływania promieniowania jonizującego z materią na różnym poziomie organizacji materii. K_W05

W2. Posiada podstawową wiedzę o własnościach chemicznych cząsteczek wchodzących w skład struktury DNA. K_W11

W3. Posiada wiedzę na temat modeli teoretycznych opisujących mechanizm oddziaływania promieniowania jonizującego na komórki i tkanki. K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1 potrafi określić skutki napromieniowania organizmu dawką promieniowania jonizującego K_U12

U2. Potrafi określić przyczyny wystąpienia ostrych zespołów popromiennych K_U12.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Ma świadomość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy na temat skutków oddziaływania promieniowania na organizmy żywe. K_K01, K_K02

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1. Zna podstawowe założenia dotyczące oddziaływania promieniowania jonizującego z materią na różnym poziomie organizacji materii. K_W04

W2. Posiada podstawową wiedzę o własnościach chemicznych cząsteczek wchodzących w skład struktury DNA. K_W08

W3. Posiada wiedzę na temat modeli teoretycznych opisujących mechanizm oddziaływania promieniowania jonizującego na komórki i tkanki. K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1 Potrafi w przystępny sposób przedstawić skutki napromieniowania organizmu dawką promieniowania jonizującego K_U04

U2. Potrafi w przystępny sposób przedstawić przyczyny wystąpienia ostrych zespołów popromiennych K_U04

U3. Potrafi korzystać z naukowej literatury fizycznej w języku polskim oraz obcym, przygotować prezentację na temat biologicznych skutków oddziaływania promieniowania jonizujacego K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 Ma świadomość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy na temat skutków oddziaływania promieniowania na organizmy żywe. K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Surowiec
Prowadzący grup: Zbigniew Surowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.