Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka atomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-FA-LS-2/2 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka atomowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunek różniczkowy i całkowy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Wykład 30

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem pracownika akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do testu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 25

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem pracownika akademickiego):

Wykład 30

Konsultacje 5

Łączna liczba godzin z udziałem pracownika akademickiego 35

Liczba punktów ECTS z udziałem pracownika akademickiego 1

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta):

Studiowanie literatury 10

Przygotowanie się do testu 15

Łączna liczba godzin nie kontaktowych 25

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1, U1, K1 - test pisemny, kolokwium


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1, U1, K1 - test pisemny, kolokwium


Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Atomy wodoropodobne oraz potasowce w opisie mechaniki kwantowej.

1.1 Funkcje falowe elektronów, rozkłady gęstości prawdopodobieństwa.

1.2 Kwantowanie energii i momentu pędu atomu.

1.3 Poziomy energii atomu potasowca.

2. Atom jednoelektronowy ze spinem.

2.1 Spin elektronu i spinowy moment magnetyczny, doświadczenie Sterna-Gerlacha.

2.2 Wpływ oddziaływania spin-orbita na stany elektronowe.

2.3 Struktura subtelna w atomie wodoru; doświadczenie Lamba.

3. Atomy wieloelektronowe.

3.1 Sprzężenie Russela-Saundersa i sprzężenie j-j.

3.2 Termy spektralne, reguła Hunda.

3.3 Spin a symetria funkcji falowej. Struktura poziomów atomu helu.

4. Wpływ pól zewnętrznych na poziomy energii atomu.

4.1 Atom w zewnętrznym polu magnetycznym, efekt Zeemana.

4.2 Efekt Paschena-Backa.

4.3 Efekt Starka.

5. Oddziaływanie atomu z promieniowaniem.

5.1 Rodzaje przejść promienistych, współczynniki Einsteina.

5.2 Reguły wyboru.

5.3 Czas życia atomu; doświadczenie Wiena i spektroskopia wiązka-tarcza.

5.4 Poszerzenie linii widmowych: naturalne i dopplerowskie.

5.5 Pompowanie optyczne, doświadczenie Kastlera.

5.6 Lasery: rubinowy, He-Ne, ekscimerowy, lasery barwnikowe

7. Przegląd współczesnych technik spektroskopii optycznej.

7.1 Spektroskopia wiązka-folia

7.2 Spektroskopia dudnieniowa.

7.3 Spektroskopia nasyceniowa.

7.4 Dwufotonowa spektroskopia bezdopplerowska.

7.5 Chłodzenie optyczne.

7.6 Badania spułapkowanych jonów i atomów.

7.7 Zegary atomowe.

Literatura:

1. H. Haken, H.C. Wolf, „Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej”, PWN, 2016.

2. H.A. Enge, M.R. Wehr, J.A. Richards, „Wstęp do fizyki atomowej”, PWN, 1983.

3. R. Eisberg, R. Resnick, „Fizyka kwantowa atomów, czasteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych”, PWN, 1983.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. Absolwent zna podstawy teoretyczne fizyki atomowej oraz historyczne

i współczesne metody eksperymentalne stosowane w tej dziedzinie fizyki. (K_W05, K_Inż_W11)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać równania matematyczne istotne dla fizyki atomu oraz je interpretować. (K_U01)

KOMPETENCJE

K1. Wykazuje umiejętność samodzielnego przyswajania wiedzy. (K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Absolwent zna podstawy teoretyczne fizyki atomowej oraz historyczne i współczesne metody eksperymentalne stosowane w tej dziedzinie fizyki. (K_W04, K_W09)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyki atomowej oraz je interpretować. (K_U01)

KOMPETENCJE

K1. Docenia rolę fizyki atomowej w rozwiązywaniu problemów poznawczych oraz jej zastosowanie w technice (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Turek
Prowadzący grup: Marcin Turek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.