Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena i ergonomia pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-HEP-LS-1/1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Higiena i ergonomia pracy
Jednostka: Instytut Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Wykład ma charakter informacyjny. Nie ma przydzielonych żadnych punktów ETCS. W siatce zajęć dla kierunków Fizyka i Fizyka techniczna występuje poza programem studiów.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Brak

Pełny opis:

Wykład ma charakter informacyjny. Jego celem jest zasygnalizowane zakresu zagadnień objętych terminem bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ogólna informacja na temat obszaru zagadnień będących przedmiotem zainteresowania ergonomii pracy.

Literatura:

1. Pakiet edukacyjny dla uczelni: Nauka o pracy-bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy, 2006. [Wersja instalacyjna pakietu dostępna: http://www.nauka.gov.pl/pakiet-edukacyjny-dla-uczelni-nauka-o-pracy/], [Dostęp: 28.10.2015]

2. Wykowska M., Ergonomia jako nauka stosowana. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2009. ISBN 978-83-7464-147-0

3. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13561-1

4. Kiss B. A., Komputery dla rozsądnych Wrocław: Wydawnictwo Continuo, 2008. ISBN 978-83-89629-90-6

5 Ustawa Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). [Dostęp: 01.10.2015]. Dostępny: http://isap.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA:

W1. Posiada ogólne informacje na temat zagadnień i przepisów z zakresu BHP (K_W11, K_W08).

W2. Zna kilka kluczowych pojęć z zakresu ochrony pracy (K_W11).

W3. Ma ogólne pojęcie o zakresie zagadnień, źródłach i roli ergonomii we współczesnym społeczeństwie (K_W08).

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi wskazać podstawowe rodzaje zagrożeń występujących w środowisku pracy (K_U12).

U2. Potrafi podać ogólną definicję ergonomii jako nauki i określić jej wpływ na bezpieczne i higieniczne warunki pracy (K_U12).

KOMPETENCJE:

K1. Posiada świadomość związku między przestrzeganiem przepisów i zasad BHP a uniknięciem ryzyka zawodowego(wypadków przy pracy i chorób zawodowych) (K_K01, K_K06, K_K07).

K2. Docenia rolę stosowania rozwiązań ergonomicznych w miejscu pracy dla zachowania zdrowia (K01, K_K02).

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA:

W1. Posiada ogólne informacje na temat zagadnień i przepisów z zakresu BHP (K_W06).

W2. Zna kilka kluczowych pojęć z zakresu ochrony pracy (K_W06).

W3. Ma ogólne pojęcie o zakresie zagadnień, źródłach i roli ergonomii we współczesnym społeczeństwie (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Potrafi wskazać podstawowe rodzaje zagrożeń występujących w środowisku pracy (K_U06).

U2. Potrafi podać ogólną definicję ergonomii jako nauki i określić jej wpływ na bezpieczne i higieniczne warunki pracy (K_U12).

KOMPETENCJE:

K1. Posiada świadomość związku między przestrzeganiem przepisów i zasad BHP a uniknięciem ryzyka zawodowego(wypadków przy pracy i chorób zawodowych) (K_K01,K_K02, K_K06).

K2. Docenia rolę stosowania rozwiązań ergonomicznych w miejscu pracy dla zachowania zdrowia (K_K02).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.