Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-JAng-LS-3/4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język obcy - język angielski
Jednostka: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl/pl/cnicjo.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1+

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Ćwiczenia 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Ćwiczenia 30

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 1,5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do zajęć 5

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 15

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 0,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1-W2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

U1-U2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

K1 – realizacja prac domowych, przygotowanie tekstów i literatury w języku angielskim


Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1-W2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

U1-U2 – kolokwia śródsemestralne, wypowiedzi ustne na zajęciach, realizacja prac domowych

K1 – realizacja prac domowych, przygotowanie tekstów i literatury w języku angielskim


Pełny opis:

Lektorat języka angielskiego na poziomie B2. Celem lektoratu jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Student uczestniczący w lektoracie na poziomie B2 potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, itp. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. Student posiada umiejętności językowe określone przez poziom co najmniej B1 w opisie poziomów znajomości języków nowożytnych Rady Europy /Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment/.

Lektorat obejmuje również słownictwo specjalistyczne z dziedziny fizyki.

Literatura:

- English File Upper-intermediate, Oxford University Press

- The Free High School Science Texts: Textbook for High School Students

Studying Physics - nongnu.askapache.com/fhsst/fhsstadmin126-incsub.pdf

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1. zna słownictwo na poziomie wyższym średniozaawansowanym (K_W16)

W2. zna gramatykę na poziomie wyższym średniozaawansowanym (K_W16)

UMIEJĘTNOŚCI

U1. ma umiejętność wykorzystania literatury anglojęzycznej (K_U05)

U2. ma umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych oraz dyskusji na tematy złożone w języku angielskim (K_U05)

KOMPETENCJE:

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i samokształcenia (K_K01, K_K02)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. zna słownictwo na poziomie wyższym średniozaawansowanym

W2. zna gramatykę na poziomie wyższym średniozaawansowanym

UMIEJĘTNOŚCI

U1. ma umiejętność wykorzystania literatury anglojęzycznej (K_U07, K_U10)

U2. ma umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych oraz dyskusji na tematy złożone w języku angielskim (K_U07, K_U10)

KOMPETENCJE:

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego i samokształcenia (K_K01)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska-Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Anna Wiśniewska-Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.