Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika i filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-LF-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i filozofia
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

10,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

15,0 Przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego

15,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

dyskusja dydaktyczna

objaśnienie lub wyjaśnienie

pisemny sprawdzian

Pełny opis:

Treścią przedmiotu są główne pojęcia filozofii i logiki. Problematyka filozoficzna jest przedstawiana w aspekcie historycznym oraz systematycznym, problemy logiczne natomiast są porządkowane pod kątem jasnego i krytycznego wyrażania myśli. Student zapozna się z wybranymi zagadnieniami poruszanymi przez najwybitniejszych przedstawicieli myśli filozoficznej. Problematyka logiczna obejmuje głównie zagadnienia semiotyczne oraz retoryczne.

Literatura:

1. R.H. Popkin, "Historia filozofii zachodniej", Wydawnictwo Zysk i S-ka,Poznań 2003.

2. G. Reale, "Myśl starożytna", Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

3. O. Hoffe, "Mała historia filozofii", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

4. Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

5. W. Marciszewski (red.), "Mała encyklopedia logiki", Ossolineum, 1998.

Efekty uczenia się:

U- Student potrafi określić związki przyczynowo-skutkowe (K_U12)

K - Student rozumie potrzebę rozwoju osobistego (K_K01)

K- Student wykazuje gotowość permanentnego uczenia się (K_K02)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.