Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiały magnetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MM-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Materiały magnetyczne
Jednostka: Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Budowa atomu

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Całkowita liczba godzin: 27

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 1


Liczba godziny kontaktowych (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład: 15

Konsultacje: 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego: 17

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 0,5


Liczba pozostałych godzin: 10

Liczba punktów ECTS za pozostałe godziny: 0,5

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2 - kolokwium

U1 - kolokwium

K1 - kolokwium

Pełny opis:

Wykład przedstawia najważniejsze informacje dotyczące źródeł magnetyzmu w atomach i ciele stałym oraz podział substancji ze względu na właściwości magnetyczne. Omawia podstawowe wielkości fizyczne charakteryzujące materiały magnetyczne, technologie wytwarzania magnetyków oraz metody doświadczalne służące badaniom magnetyków.

Literatura:

1. Nicola A. Spaldin, Magnetic Materials Fundamentals and Applications, Cambridge University Press, 2011.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1. Zna i rozumie podstawowe twierdzenia i prawa fizyczne w zakresie magnetyzmu (K_W01)

W2. Zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych w podstawowym zakresie magnetyzmu (K_W03)

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

W1. Zna i rozumie podstawowe twierdzenia i prawa fizyczne w zakresie magnetyzmu (K_W01)

W2. Zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych w podstawowym zakresie magnetyzmu (K_W02)

U1. Potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować (K_U01)

K1. Krytycznie odnosi się do posiadanej wiedzy i rozumie jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (K_K01)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.