Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika techniczna (P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-MT-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna (P)
Jednostka: Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1.Znajomość analizy matematycznej.

2.Znajomość równań różniczkowych.

3.Kurs podstawowy fizyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016,

2016/2017

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie się do konwersatorium 5

Przygotowanie do kolokwium 10

Studiowanie literatury 5

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15

Konwersatorium 15

Konsultacje 2

Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 32

Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 5

Godziny nie kontaktowe (praca własna studenta)

Studiowanie literatury 5

Przygotowanie się do kolokwium 10

Przygotowanie do konwersatorium 10

Łączna liczba godzin nie kontaktowych: 20

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

W1– kolokwia,

U1 – kolokwia,

K1– kolokwia,

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019 W1-W3 – kolokwia,

W1-kolokwia,

U1– kolokwia,

K1 – kolokwia,

Pełny opis:

1.Zasady mechaniki Newtona.

2.Zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii.

3.Siła centralna, ruch w układach nieinercjalnych.

4.Mechanika układów punktów materialnych, zasady zachowania,

środek masy.

5.Równanie Lagrange'a I rodzaju.

6.Równanie Lagrange'a II rodzaju.

7.Zasada Hamiltona.

8.Równania kanoniczne Hamiltona.

9.Przekształcenia kanoniczne.

10.Równanie Hamiltona-Jacobiego.

11.Mechanika ciała sztywnego: kinematyka, równania ruchu, tensor momentu bezwładności, równania Eulera.

Literatura:

1.W.Rubinowicz, W.Królikowski - Mechanika teoretyczna, PWN 1989.

2.I.Olechowski - Mechanika teoretyczna, PWN 1978.

3.R.S.Ingraden, A.Jamiołkowski - Mechanika klasyczna, PWN 1980.

4.L.D.Landau, E.M.Lifszyc - Mechanika, PWN 2005.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII –39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

WIEDZA

W1.zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki

(K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych. (K_K01)

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1.zna twierdzenia, prawa fizyczne i ich dowody z wybranych działów fizyki

(K_W02)

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów (K_U01)

KOMPETENCJE

K1.Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych. (K_K01)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.