Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nanofotonika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MFI-FT-NF-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Nanofotonika
Jednostka: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wykład z fizyki fazy skondensowanej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017


-Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 30 godz.

-Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do zaliczenia przedmiotu: przygotowanie notatek, pisanie prac, czytanie literatury, itp. : 30 godz.

-Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 30 godz.


Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego: 1,5

Łączna liczba punktów ECTS za godziny niekontaktowe: 1,5

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 3


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W_X egzamin ustny

U1-U_X przygotowanie prezentacji


Pełny opis:

Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami bardzo dynamicznie rozwijającej się nanofotoniki. Główny nacisk będzie położony na omówienie budowy i zasady działania struktur nanofotonicznych wykorzystywanych w telekomunikacji światlowodowej. Poruszane będą również aspekty technologiczne dotyczące otrzymywaniem nanostruktur półprzewodnikowych wykorzystywanych w wyżej wspomnianych układach. Dla kompletności wykładu słuchacze zapoznają się też z elementami współczesnej mikroelektroniki i optoelektroniki cyfrowej (technologia CMOS i układy CCD).

Zakres tematów:

1. Elektrony i fotony w materiałach litych i nanostrukturyzowanych

2. Technologia CMOS i detektory obrazujące CCD

3. Aspekty fizyczne telekomunikacji światłowodowej

4. Podstawowe metody otrzymywania nanostruktur półprzewodnikowych i plazmonicznych

5. Plazmonika i nanoplazmonika

6. Metamateriały i metapowierzchnie

7. Wybrane komercyjne układy nanofotoniczne

Literatura:

1. R. W. Kelsall, I. W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, PWN, Warszawa 2008

2. S. V. Gaponenko, Introduction to nanophotonics Cambridge Univ. Press 2010

3. V. V. Mitin and D. I. Sementsov, Quantum mechanics for nanostructures Cambridge Univ. Press 2010

4. B. Ziętek, Optoelektronika Wyd. UMK Toruń 2004

5. B. Pokrzywka, Detektory obrazujące ze sprzężeniem ładunkowym (CCD) Postępy Fizyki 61 (2010) 46.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Nr XXII-39.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2015/2016, 2016/2017

Na podstawie Uchwały Nr XXIV – 7.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 31 maja 2017 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018, 2018/2019

WIEDZA

W1. Zna w stopniu średniozaawansowanym założenia teoretyczne dziedzin związanych ze studiowana specjalnością K_W17

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Potrafi określić zasady pracy urządzeń związanych ze studiowaną specjalnością K_U15

U2. Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności . Ma zdolności oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych . Potrafi wykorzystać do kreowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne K_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Rozumie potrzebę rozwoju osobistego K_K01;

K2. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych K_K07

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.